Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

Audieri publice pe marginea proiectului de Regulament cu privire la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru joi, 21 martie, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe de audieri publice pe marginea proiectului Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice. Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI, et. 5, sala de şedinţe şi protocol (bd. Ştefan cel Mare, 134).

La prima etapă, în perioada 26 septembrie – 26 noiembrie 2012, proiectul fost supus odată cu Analiza preliminară a Impactului de Reglementare (AIR) a acestui document consultării publice pe pagina de Internet a ANRCETI. Ulterior, la solicitarea unor furnizori, AIR-ul la proiectul dat a fost supus, în perioada 9 - 17 noiembrie 2012, consultării publice repetate, după care documentul a primit aviz pozitiv din partea Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.

La a doua etapă, după procesarea comentariilor şi propunerilor pe marginea proiectului parvenite din partea mai multor furnizori de comunicaţii electronice şi a Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, ANRCETI a îmbunătăţit structura şi conţinutul variantei iniţiale a proiectului, în el fiind operate modificări redacţionale, de ordin tehnico-legislativ etc. care nu au afectat esenţa şi obiectivele documentului. Ulterior, ANRCETI a supus proiectul, în perioada 6 – 20 februarie 2013, consultării publice repetate, după care, la solicitarea unor furnizori, a decis să organizeze audieri publice pe marginea acestui document. Comentariile şi recomandările parvenite în cadrul consultării repetate a proiectului au fost generalizate şi incluse în sinteza recomandărilor care este publicată pe site-ul ANRCETI.

Conform notei de argumentare, elaborarea proiectului a fost cauzată de necesitatea aducerii cadrului secundar de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice în partea ce ţine de protecţia utilizatorilor finali în corespundere cu prevederile Legii privind protecţia consumatorilor, Legii privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii şi cu alte dispoziţii relevante din Codul civil al Republicii Moldova.

Proiectul este alcătuit din şase capitole care cuprind, în principal, următoarele subiecte:
-    contractarea serviciilor publice de comunicaţii electronice;
-    drepturile şi obligaţiile furnizorului de servicii;
-    drepturile şi obligaţiile utilizatorului finali de servicii;
-    cerinţele faţă de factura detaliată;
-    modul de examinare a reclamaţiilor utilizatorilor finali şi de iniţiere a procedurii de soluţionare a litigiilor.

Autorii noului regulament consideră că aprobarea şi aplicarea acestuia va oferi suportul necesar furnizorilor şi utilizatorilor finali de servicii la eficientizarea relaţiilor contractuale între părţi, iar respectarea prevederilor acestui act va contribui la transparentizarea pieţei serviciilor publice de comunicaţii electronice, va da utilizatorilor finali posibilitatea de a pretinde şi a beneficia de servicii cu un grad mai înalt de accesibilitate şi calitate.

Alte detalii despre proiectul de Regulament privind furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice le puteţi obţine la numărul de telefon 022-251-320. Persoană de contact: Victor Muradu, şef Direcţie Autorizare şi Control a ANRCETI.

18 martie 2013

Ultima actualizare: 18/03/2013