Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Iulie, 2019

Consultarea publică a proiectului privind stabilirea condițiilor de tarifare a apelurilor spre numerele scurte din blocul de numere 1300-1319

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectul (.pdf) hotărârii Consiliului de Administrație privind stabilirea condițiilor de tarifare a apelurilor spre numerele scurte din blocul de numere 1300-1319. Consultarea se va desfăşura până la 16 mai curent, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectului.

Elaborarea proiectului nominalizat a fost condiționată de necesitatea stabilirii tarifului pentru numerele naţionale scurte din blocul 1300-1319. Conform Planului național de numerotare (PNN), numerele respective se alocă pentru servicii non-comunicații. Alocarea blocului de numere menționat are drept scop crearea unui mediu de numerotare pentru accesul la serviciile centrelor de contact (call centre) ale companiilor care prestează servicii de utilitate publică (rețele electrice, termice, gaze, apă și canalizare), cu numere ușor de memorizat și cu tarife accesibile.

În nota informativă care însoţeşte proiectul se precizează că până în prezent nu au fost solicitate numere pentru asemenea servicii, iar agenții economici care prestează serviciile respective folosesc resurse de numerotare din diferite blocuri de numere geografice, non-geografice mobile etc. Asemenea apeluri se tarifează de către furnizori la tarife naționale, iar având în vedere că apelurile date sunt, de regulă, de lungă durată - tarifele actuale provoacă nemulțumirea utilizatorilor.

Astfel, ANRCETI a stabilit tariful maximal pentru apelul la numerele scurte din blocul de numere 1300-1319 - de 0,15 lei/minut, fără TVA, pentru toate categoriile de utilizatori de servicii de telefonie accesibile publicului.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: (0 22) 222-885 şi/sau la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefon de contact: 022 251 330.

Proiectul este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

17 aprilie 2019

Ultima actualizare: 17/04/2019