Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Decembrie, 2022

Şedinţă publică pentru aprobarea proiectului condiţiilor de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor radio din banda 2500-2690 MHz

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru joi, 20 septembrie 2012, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice la care va fi discutat şi aprobat proiectul hotărârii privind aprobarea condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe 2500-2690 MHz. Şedinţa va avea loc la sediul ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Proiectul a fost expus spre consultare publică pe pagina de Internet a Agenţiei în perioada 26 iulie - 17 august 2012, după care ANRCETI, la solicitarea SA „Orange Moldova”, a extins termenul de consultare a documentului până la 22 august 2012. Pe 29 si 30 august ANRCETI a organizat audieri publice la care au fost discutate comentariile şi recomandările asupra proiectului formulate de furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii mobile şi alte părţi interesate.

Proiectul stabileşte, în temeiul prevederilor Legii comunicaţiilor electronice, condiţiile de utilizare a frecvenţelor radio din banda 2500-2690 MHz, sub-benzile: 2500-2520/2620-2640 MHz; 2520-2540/2640-2660 MHz şi 2540-2560/2660-2680 MHz, cu lărgimea de 40 MHz, pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile terestre de acces radio în bandă largă, bazate pe standardele IMT-2000/UMTS, servicii care sunt cunoscute sub denumirea de servicii de generaţia a patra (4G). Condiţiile de licenţă sunt parte integrantă a licenţelor 4G pe care ANRCETI urmează să le elibereze, până la 31 decembrie 2012, prin încredinţare directă, celor trei furnizori care dispun de reţele şi furnizează în mod autorizat reţele şi servicii publice de telefonie mobilă (SA „Orange Moldova”, SA „Moldcell” şi SA „Moldtelecom”).

Condiţiile de licenţă stabilesc drepturile titularului licenţei, obligaţiile acestuia privind respectarea condiţiilor tehnice de utilizare a frecvenţelor asignate, furnizarea reţelei şi a serviciilor 4G, asigurarea calităţii acestor servicii, acoperirea teritoriului cu reţeaua şi serviciile 4G, precum şi metodele de verificare a respectării cerinţelor privind acoperirea teritoriului.

Conform proiectului, titularul licenţei are obligaţia să asigure furnizarea unui set minim de servicii 4G (servicii publice transport date, inclusiv acces la internet mobil) şi să lanseze aceste servicii nu mai târziu de un an din data eliberării licenţei. Totodată, titularul licenţei care, la data eliberării acesteia, furnizează reţele publice de comunicaţii electronice mobile celulare, bazate pe standardele tehnologiilor GSM, CDMA2000 şi/sau IMT-2000/UMTS (WCDMA), este obligat să asigure, prin intermediul reţelei proprii 4G, până la data de 31 decembrie 2015, acoperirea cu servicii 4G a unor zone locuite de cel puţin 25% din populaţia Republicii Moldova.

În Nota informativă care însoţeşte proiectul se arată că autorii acestuia califică condiţiile de licenţă drept nediscriminatorii, proporţionale şi obiectiv justificate în raport cu tipul reţelei şi serviciilor care vor fi furnizate de către titularii licenţelor 4G.

14 septembrie 2012

Ultima actualizare: 14/09/2012