Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Decembrie, 2022

ANRCETI anunţă audieri publice pe marginea a două proiecte de hotărâri ale Consiliului său de Administraţie

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru joi, 6 septembrie, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe de audieri publice pe marginea a două proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administraţie: (i) privind aprobarea condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe 2500-2690 MHz, (ii) modificarea şi completarea Anexei 2 a Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 278 din 17.11.2009, care stabileşte parametrii de calitate pentru serviciul public de acces la Internet. Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI, et. 5, sala de şedinţe şi protocol (bd. Ştefan cel Mare, 134).

Primul proiect a fost expus spre consultare publică pe pagina de Internet a Agenţiei în perioada 26 iulie – 17 august 2012, după care ANRCETI, la solicitarea SA „Orange Moldova”, a extins termenul de consultare al documentului până la 22 august 2012. Comentariile şi recomandările asupra proiectului sunt incluse în sinteza recomandărilor, sinteză postată pe site-ul ANRCETI.

Proiectul stabileşte, în temeiul art. 24 alin. (1) şi (3) din Legea comunicaţiilor electronice, condiţiile de utilizare a frecvenţelor radio din banda 2500-2690 MHz, sub-benzile: 2500-2520/2620-2640 MHz; 2520-2540/2640-2660 MHz şi 2540-2560/2660-2680 MHz, cu lărgimea de 40 MHz, pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile terestre de acces radio în bandă largă, în standardele IMT (International Mobile Telecommunications - Comunicaţii Mobile Internaţionale), servicii care sunt cunoscute sub denumirea de servicii de generaţia a patra (4G). Condiţiile de licenţă sunt parte integrantă a licenţei 4G şi conţin cerinţe care urmează a fi respectate de către viitorii titulari ai licenţelor 4G.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 365 din 06.06.2012, până la 31 decembrie 2012 ANRCETI urmează să elibereze, la cerere, prin încredinţare directă celor trei furnizori care au deja instalate reţele şi furnizează în mod autorizat în R. Moldova reţele şi servicii publice de telefonie mobilă celulară (SA „Orange Moldova”, SA „Moldcell” şi SA „Moldtelecom”) câte o licenţă pentru utilizarea frecvenţelor nominalizate.

Cel de-al doilea proiect a fost supus procedurii de consultare publică pe pagina de Internet a Agenţiei, în perioada 1 – 15 iunie 2012, consultare care a fost prelungită, la solicitarea unor furnizori de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice, până la 29 iunie. Recomandările pe marginea proiectului parvenite la Agenţie se conţin în sinteza acestora care este plasată pe site-ul ANRCETI.

Autorii proiectului de modificare şi completare a Anexei 2 a Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 278 din 17.11.2009 propun extinderea numărului parametrilor de calitate a serviciilor publice de acces la Internet de la 5 la 12. Proiectul stabileşte, de asemenea, valorile minime recomandate de ANRCETI pentru cei 12 parametri de calitate. Aceste valori vor fi utilizate de către utilizatorii finali pentru a le compara cu parametrii de calitate măsuraţi şi publicaţi de către furnizori serviciilor de acces la Internet.

Alte detalii despre proiectele supuse consultării publice le puteţi obţine la numărul de telefon 022-251-312. Persoană de contact: Ala Baidauz, şef Direcţie Reglementări Tehnice şi Standardizare a ANRCETI.

29 august 2012

Ultima actualizare: 29/08/2012