Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Ianuarie, 2023

Consultarea publică a proiectului condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor radio din banda 2500-2690 MHz

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet spre consultare publică proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie privind aprobarea condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvenţe 2500-2690 MHz. Consultarea se va desfăşura până la 17 august 2012, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentului.

Proiectul stabileşte, în temeiul art. 24 alin. (1) şi (3) din Legea comunicaţiilor electronice, condiţiile de utilizare a frecvenţelor radio din banda 2500-2690 MHz, sub-benzile: 2500-2520/2620-2640 MHz; 2520-2540/2640-2660 MHz şi 2540-2560/2660-2680 MHz, cu lărgimea de 40 MHz, pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile terestre de acces radio în bandă largă, în standardele LTE (Long Term Evolution – evoluţie de termen lung), servicii care sunt cunoscute sub denumirea de servicii de generaţia a patra (4G). Condiţiile de licenţă sunt parte integrantă a licenţei 4G şi conţin cerinţe care urmează a fi respectate întocmai de către viitorii titulari ai licenţelor 4G.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 365 din 06.06.2012, ANRCETI va elibera, până la 31 decembrie 2012, prin încredinţare directă celor trei furnizori care au deja construite reţele şi furnizează în mod autorizat în R. Moldova reţele şi servicii publice de telefonie mobilă (SA „Orange Moldova”, SA „Moldcell” şi SA „Moldtelecom”) câte o licenţă pentru utilizarea frecvenţelor nominalizate. Licenţele vor fi eliberate la cererea acestor furnizori după achitarea taxei de 10 mil. de euro, stabilită de Guvern prin hotărârea susmenţionată. Furnizorul solicitant va primi câte o licenţa însoţită de condiţiile de licenţă care urmează a fi aprobate prin hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI.

Proiectul condiţiilor de licenţă stabileşte drepturile titularului licenţei, obligaţiile acestuia privind utilizarea frecvenţelor asignate, acoperirea teritoriului cu reţeaua şi serviciile 4G, furnizarea reţelei şi a serviciilor 4G, asigurarea calităţii acestor servicii, cerinţele legate de rouming-ul naţional, accesul la reţeaua sa a operatorilor de reţele mobile virtuale, precum şi condiţiile de licenţiere. Potrivit acestora, licenţa se eliberează pe o perioadă de 15 ani, este valabilă pe întreg teritoriul R. Moldova şi nu are limitări teritoriale.

Conform proiectului, titularul licenţei are dreptul să utilizeze una din sub-benzile de frecvenţe 2500-2520/2620-2640 MHz; 2520-2540/2640-2660 MHz şi 2540-2560/2660-2680 MHz, cu lărgimea totală de 40 MHz, din banda 2500-2690 MHz pentru furnizarea pe teritoriul R. Moldova a unei reţele şi a serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile terestre 4G de acces în bandă largă, în standardele LTE. La instalarea reţelei 4G titularul licenţei este în drept să utilizeze infrastructura şi elementele reţelelor publice de telefonie mobilă celulară 3G (WCDMA, CDMA2000 sau GSM/GPRS/EDGE), să instaleze şi să opereze în cadrul reţelei 4G legături microundă (relee) cu respectarea condiţiilor respective de licenţă.

Potrivit Notei informative, autorii proiectului califică condiţiile de licenţă drept nediscriminatorii, proporţionale şi obiectiv justificate în raport cu tipul reţelei şi serviciilor care vor fi furnizate de către titularii licenţelor 4G. 

Persoanele interesate pot expedia comentariile şi propunerile sale asupra proiectului, în scris, la adresa poştală: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, prin fax: 022- 222-885 sau e-mail: office@anrceti.md. Telefon de contact: 022-251-312.

26 iulie 2012

Ultima actualizare: 26/07/2012