Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Februarie, 2024

ANRCETI a aprobat un plan de acţiuni pentru implementarea formatului “închis” de apelare a numerelor telefonice din şirul de numere „2”

Furnizorii de reţele şi servicii publice de telefonie fixă vor efectua, în termen de până la 1 martie 2012, modificări tehnice la centralele telefonice pentru implementarea formatului “închis” de apelare a numerelor telefonice din şirul de numere “2”, după care, în perioada 1 - 15 martie, vor testa aceste centrale, iar la 31 martie, ora 24.00, vor lansa noul format de apelare a numerelor. Aceste şi alte măsuri sunt stabilite de un Plan de acţiuni aprobat printr-o hotărâre a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI).

Planul a fost discutat şi adoptat marţi, 10 ianuarie, în şedinţa publică a Consiliului, la care au participat majoritatea operatorilor de pe piaţa de telefonie fixă şi mobilă. Practic toţi reprezentanţii acestor operatori au susţinut propunerea Agenţiei de a oferi abonaţilor posibilitatea de a utiliza temporar, în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2012, atât formatul nou, de tip „închis”, de apelare a numerelor telefonice, cât şi formatul vechi, de tip „deschis”, de apelare a acestor numere.

Perioada de tranziţie de trei luni a fost oferită abonaţilor telefoniei fixe pentru ca aceştia să aibă timp suficient pentru a lua cunoştinţă de formatul nou de apelare a numerelor telefonice şi a se deprinde să utilizeze acest format. În cele trei luni, furnizorii de reţele şi servicii de telefonie fixă vor informa abonaţii săi prin intermediul „robotului telefonic” despre schimbarea ce s-a produs, iar începând cu 1 iulie 2012, abonaţii telefoniei fixe vor putea utiliza numai formatul nou de tip „închis” de apelare a numerelor telefonice. Utilizatorii telefoniei mobile utilizează acest format din anul 2003, când a fost implementat noul Plan Naţional de Numerotare (PNN).

La 15 decembrie 2011 Agenţia a publicat pe pagina sa de Internet un comunicat de presă care descrie necesitatea şi alte detalii ale trecerii la formatul de tip „închis” de apelare a numerelor telefonice.

Pentru abonaţii telefoniei fixe, trecerea de la formatul vechi de tip „deschis” de apelare a numerelor la noul format de tip „închis” înseamnă apelarea numerelor de telefonie fixă, indiferent dacă apelurile sunt locale sau naţionale, nu prin formarea a 5 sau 6 cifre, precum se face în prezent, ci prin formarea a 9 cifre (prefixul „0” + codul zonei geografice + numărul de abonat). Spre exemplu, pentru apelarea unui număr cu destinaţia Chişinău va fi utilizat formatul „0+22+numărul de abonat din 6 cifre” sau al unui număr cu destinaţia raionul Briceni - „0+247+numărul de abonat din 5 cifre”, indiferent de zona geografică de unde este iniţiat apelul.

ANRCETI a aprobat planul nominalizat în scopul aplicării noilor prevederi ale PNN, aprobate prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 93 din 25.11.2011, şi sincronizării acţiunilor întreprinse de furnizorii de reţele şi servicii publice de telefonie în vederea implementării formatului „închis” de apelare a numerelor telefonice. Trecerea la formatul de tip „închis” de apelare a numerelor este o practică internaţională, acest format fiind utilizat în mai multe ţări ale Uniunii Europene, printre care Belgia, Italia, România, Letonia, Estonia etc.

12 ianuarie 2012

Ultima actualizare: 12/01/2012