Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Februarie, 2024

Abonare la RSS

Noutăţi

12.02.2014

Consultarea publică a proiectelor de documente pentru concursul de eliberare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio din benzile 800, 900 şi 1800 MHz

consultarea.jpg

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet spre consultare publică patru proiecte de Hotărâri ale Consiliului de Administraţie ce vizează viitorul concurs pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio din benzile 800, 900 şi 1800 MHz: privind limitarea numărului de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio din benzile 800, 900 şi 1800 MHz, modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 11 din 28.03.2013, aprobarea Procedurii generale de organizare a concursului menţionat, aprobarea Caietului de sarcini pentru acest concurs.. Consultarea publică se va desfăşura până la 28 februarie 2014, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectelor menţionate.

Detalii
10.02.2014

Consultarea proiectului de modificare a Instrucţiunilor privind implementarea de către SA „Moldtelecom” a evidenţei contabile separate

consultarea.jpg

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectul de modificare a Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 09 din 22.04.2011 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind implementarea de către S.A.„Moldtelecom” a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune. Consultarea se va desfăşura până la 25 februarie curent, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectului suspus consultării publice.

Detalii
04.02.2014

La 15 februarie curent expiră termenul limită de prezentare a rapoartelor statistice pentru anul 2013

formularestat.jpg

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) aminteşte furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice despre obligaţia lor de a prezenta, până la data de 15 februarie 2014, rapoartele statistice pe anul 2013 privind evoluţia situaţiei pe segmentele de piaţă pe care au activat aceştia.

Detalii
29.01.2014

ANRCETI a publicat pe pagina sa electronică raportul anual privind asigurarea transparenţei în procesul decizional

transparenta.png

În cursul anului 2013, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a supus consultărilor publice 54 proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administraţie şi a desfăşurat 27 de audieri şi dezbateri publice pe marginea proiectelor cu impact major asupra pieţelor de comunicaţii electronice, arată Raportul anual privind asigurarea transparenţei în procesul decizional al ANRCETI, publicat astăzi pe pagina electronică a autorităţii de reglementare.

Detalii
21.01.2014

ANRCETI a făcut bilanţul activităţii sale în anul 2013 şi a stabilit priorităţile pentru anul 2014

_anrceti.jpg

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) apreciază drept satisfăcătoare activitatea desfăşurată de subdiviziunile sale în anul 2013 şi consideră că acestea trebuie să folosească la maximum potenţialul existent pentru a spori calitatea şi eficienţa măsurilor de reglementare a pieţei de comunicaţii electronice planificate pentru anul 2014. Această concluzie a fost făcută de directorul ANRCETI, Grigore Varaniţa, în finalul şedinţei de totalizare a activităţii subdiviziunilor ANRCETI în anul 2013, care a avut loc luni, 20 ianuarie.

Detalii
18.01.2014

Majoritatea absolută a încălcărilor depistate de ANRCETI în cadrul controalelor vizează interesele legitime ale utilizatorilor finali

_cntract.jpg

Peste 77 la sută din abaterile constatate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) în cadrul controalelor activităţii furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, efectuate în anul 2013, vizează interesele legitime ale utilizatorilor finali ai acestor servicii, arată un raport al ANRCETI privind acţiunile sale de control şi monitorizare desfăşurate în anul trecut.

Detalii
15.01.2014

Circa 600 de persoane interesate au apelat în anul 2013 la ajutorul ANRCETI

petitii.jpg

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a examinat şi a dat răspunsuri la 594 de adresări ale persoanelor fizice şi juridice care au apelat la ajutorul acesteia în anul 2013, arată un raport privind solicitările de informaţii de interes public şi petiţiile adresate ANRCETI în anul trecut. În 2013, numărul adresărilor la ANRCETI a crescut cu 3,6% faţă de cel înregistrat în anul 2012 (573).

Detalii

 

Plan achizitii publice 2019