Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Mai, 2024

Sondaje

Prevederile art. 9 alin.(1) v) al Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007 oferă ANRCETI dreptul de a utiliza în procesul de reglementare a comunicaţiilor electronice şi posibilitatea de efectuare a sondajelor. ANRCETI a făcut uz de acest drept, pentru prima dată, în anul 2014, când a organizat un sondaj de opinie despre nivelul de utilizare a serviciilor de comunicaţii electronice şi gradul de satisfacţie a consumatorilor acestor servicii.

Sondajul a fost efectuat de compania de cercetare a pieţei XPLANE, selectată de către ANRCETI în urma unui concurs. Cercetarea a fost realizată în perioada octombrie – noiembrie 2014 şi a cuprins eşantioane reprezentative de persoane fizice şi juridice din unităţile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova (fără regiunea transnistreană).

În cadrul sondajului cu persoane fizice au fost intervievate 1150 de respondenţi, cu vârste cuprinse între 16 și 65 de ani, cu respectarea cotelor de gen și vârstă a acestora. Cercetarea a fost efectuată în 452 de localități, dintre care 54 localități urbane și 398 – rurale. În cadrul sondajului cu persoane juridice au fost intervievaţi patroni/administratori/manageri de la 600 de companii (177 întreprinderi micro, 142 întreprinderi mici, 231 întreprinderi mijlocii şi 50 întreprinderi mari) din Republica Moldova (400 – din Chişinău şi 200 – din localităţi din afara capitalei). În ambele cazuri marja de eroare a sondajului a fost de 3%.

Rezultatele sondajului au fost făcute publice în cadrul unei conferinţe de presă, susţinută la 15 ianuarie 2015 de către responsabili din cadrul ANRCETI.

Rezultate Sondaj Persoane Fizice Rezultate Sondaj Persoane Juridice

Ultima actualizare: 6/03/2015