Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Februarie, 2024

Graficul controalelor

original

H.G. nr. 643 din 17.12.2019

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

PDF, 301.4 KB

H.G. nr. 380 din 25.04.2018

Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control

DOC, 77 KB

H.G. nr. 379 din 25.04.2018

Hotărâre cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor

DOC, 186.5 KB

H.G. nr. 212 din 04.05.2017

Hotărâre pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranţei pe Internet a copiilor şi adolescenţilor pentru anii 2017-2020

DOC, 124.5 KB

H.G. nr. 1472 din 30.12.2016

Hotărâre cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019

DOC, 3.86 MB

H.G. nr. 1457 din 30.12.2016

Hotărâre pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poştale

DOC, 309.5 KB

H.G. nr. 1454 din 30.12.2016

Hotărâre cu privire la aprobarea caracteristicilor reţelei poştale publice a furnizorului de serviciu poştal universal

DOC, 69 KB

H.G. nr. 1453 din 30.12.2016

Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul şi condiţiile de folosire a reţelelor poştale pentru necesităţile apărării şi securităţii naţionale în caz de forţă majoră şi de stare excepţională

DOC, 118.5 KB

H.G. nr. 1434 din 29.12.2016

Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice

DOC, 55 KB

H.G. nr. 1237 din 11.11.2016

Hotărâre cu privire la aprobarea Mecanismului de finanţare şi compensare a costului net al furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului poştal universal

DOC, 60.5 KB

H.G. nr. 1226 din 09.11.2016

Hotărâre cu privire la standardele de calitate în ceea ce priveşte serviciul poştal universal

DOC, 117.5 KB

H.G. nr. 967 din 09.08.2016

Hotărâre cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional

DOC, 81.5 KB

H.G. nr. 811 din 29.10.2015

Hotărâre cu privire la Programul naţional de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020

DOC, 250 KB

H.G. nr. 240 din 08.05.2015

Hotărâre pentru aprobarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră

DOC, 255 KB

H.G. nr. 857 din 31.10.2013

Hotărâre cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”

DOC, 477.5 KB

H.G. nr. 560 din 24.07.2013

Hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020

DOC, 234.5 KB

H.G. nr. 116 din 11.02.2013

Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020

DOC, 284 KB

H.G. nr. 365 din 06.06.2012

Hotărâre cu privire la dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă

DOC, 39 KB

H.G. nr. 1077 din 17.11.2010

Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013

PDF, 391.69 KB

H.G. nr. 78 din 12.02.2010

Hotărâre privind stabilirea zilei de audienţă şi de întîlnire a membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii

PDF, 136.44 KB