Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Ianuarie, 2022

Hotărîri de Guvern

H.G. nr. 1077 din 17.11.2010

Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013

PDF, 391.69 KB

H.G. nr. 78 din 12.02.2010

Hotărâre privind stabilirea zilei de audienţă şi de întîlnire a membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii

PDF, 136.44 KB

H.G. nr. 689 din 13.11.2009

Hotărâre cu privire la organizarea audienţei cetăţenilor

PDF, 138.05 KB

H.G. nr. 974 din 12.08.2008

Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova

DOC, 64 KB

H.G. nr. 905 din 28.07.2008

Hotărîre cu privire la Regulamentul ANRCETI

PDF, 166.55 KB

H.G. nr. 660 din 02.06.2008

Hotărîre cu privire la implementarea serviciilor de comunicaţii mobile celulare de generaţia a treia (3G)

PDF, 147.67 KB

H.G. nr. 558 din 30.04.2008

Hotărâre cu privire la Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

PDF, 128.69 KB

H.G. nr. 1274 din 23.11.2007

Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice "Echipamente radio, echipamente terminale telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora"

PDF, 292.48 KB

H.G. nr. 844 din 26.07.2007

Hotărîre cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului integrat de circulaţie a documentelor electronice

PDF, 240.08 KB

H.G. nr. 1230 din 24.10.2006

Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare

PDF, 211.78 KB

H.G. nr. 733 din 28.06.2006

Hotărîre cu privire la Concepţia guvernării electronice

PDF, 801.84 KB

H.G. nr. 632 din 08.06.2004

Hotărîre despre aprobarea Politicii de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova

PDF, 205.04 KB

canceled

H.G. nr. 707 din 14.07.2000

Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al costurilor si tarifelor la serviciile prestate de ÎS "Radiocomunicaţii"

PDF, 220.07 KB

H.G. nr. 544 din 12.06.1997

Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de stat pentru frecvenţe radio a Republicii Moldova şi a Regulamentului Comisiei de stat pentru frecvenţe radio a Republicii Moldova

PDF, 189.27 KB