Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Septembrie, 2023

Hotărîri ale Consiliului de Administraţie

original

H.C.A. nr. 03 din 22.01.2020

Hotărire privind aprobarea Procedurii de administrare a resurselor tehnice

PDF, 89.75 KB

original

H.C.A. nr. 02 din 22.01.2020

Hotărâre privind abrobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației pentru anul 2020

PDF, 1.14 MB

original

H.C.A. nr. 61 din 24.12.2019

Hotărâre privind stabilirea principiilor şi regulilor de utilizare a reţelei poştale publice a furnizorului de serviciu poştal universal.

PDF, 213.22 KB

original

H.C.A. nr. 60 din 24.12.2019

Hotărâre pentru aprobarea Modalității de implementare a măsurilor minime de securitate și integritate a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului

PDF, 488.23 KB

original

D.C.A. nr. 58 din 29.11.2019

Decizie cu privire la aprobarea Programului sectorial de supraveghere a pieței echipamentelor radio pentru anul 2020 

PDF, 2.58 MB

original

H.C.A. nr. 54 din 25.10.2019

Hotărîre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale pentru anul 2020

PDF, 364.14 KB

original

H.C.A. nr. 53 din 25.10.2019

Hotărîre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor electronice pentru anul 2020

PDF, 365.98 KB

original

D.C.A. nr. 47 din 07.08.2019

Decizie privind aprobarea Ghidului pentru elaborarea procedurii privind soluționarea reclamațiilor utilizatorilor de servicii poștale 

PDF, 353.32 KB

original

H.C.A. nr. 44 din 01.07.2019

Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi funcţionare a Consiliului de soluţionare a disputelor în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

PDF, 295.6 KB

original

H.C.A. nr. 43 din 01.07.2019

Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de tarifare a apelurilor la numerele scurte din blocul de numere 13xx

PDF, 215.36 KB

original

H.C.A. nr. 11 din 28.02.2019

Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de măsurare şi evaluare a parametrilor de calitate a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului, furnizate prin intermediul reţelelor publice mobile celulare terestre GSM, UMTS şi LTE în benzile de frecvenţe 800, 900, 1800, 2100 şi 2600 MHz

PDF, 660.64 KB

original

H.C.A. nr. 10 din 28.02.2019

Hotărâre privind indicatorii de calitate pentru serviciile de comunicaţii electronice accesibile publicului

PDF, 547.2 KB

original

H.C.A. nr. 66 din 28.12.2018

Hotărâre privind aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei pentru anul 2019

PDF, 271.32 KB

original

H.C.A. nr. 65 din 28.12.2018

Hotărîre pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.126 din 2 iunie 2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvenţe radio a căror utilizare nu este supusă regimului de autorizare generală şi este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio sau a permisului tehnic
 

PDF, 418.11 KB

original

H.C.A. nr. 64 din 28.12.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.58 din 21 decembrie 2010 pentru aprobarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică

PDF, 229.15 KB

original

H.C.A. nr. 63 din 28.12.2018

Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie

PDF, 145.73 KB

original

H.C.A. nr. 58 din 14.12.2018

Hotărâre cu privire la stabilirea cerinţelor şi măsurilor pentru ca utilizatorii cu dizabilităţi să beneficieze de acces echivalent la serviciile de comunicaţii electronice accesibile publicului

PDF, 227.96 KB

original

H.C.A. nr. 57 din 14.12.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 48 din 10 septembrie 2013

PDF, 229.21 KB

original

D.C.A. nr. 42 din 07.12.2018

Decizie cu privire la aprobarea Programului sectorial de supraveghere a pieței echipamentelor radio pentru anul 2019

PDF, 340.76 KB

original

H.C.A. nr. 39 din 23.11.2018

Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 55/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe

PDF, 205.67 KB