Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Iulie, 2021

Hotărîri ale Consiliului de Administraţie

original

H.C.A. nr. 42 din 26.08.2020

Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea domeniului de nivel superior .md

PDF, 334.21 KB

original

H.C.A. nr. 44 din 01.07.2019

Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi funcţionare a Consiliului de soluţionare a disputelor în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

PDF, 295.6 KB

original

H.C.A. nr. 54 din 28.12.2017

Hotărâre cu privire la regimul de autorizare generală și licențiere în domeniul comunicațiilor electronice

PDF, 802.72 KB

original

H.C.A. nr. 33 din 25.05.2017

Hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică

PDF, 177.6 KB

original

H.C.A. nr. 5 din 14.03.2017

Hotărâre privind punerea în aplicare a competenţelor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei în materie contravenţională

PDF, 698.62 KB

original

H.C.A. nr. 76 din 29.12.2015

Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de măsurare a gradului de acoperire cu semnal radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre GSM, UMTS şi LTE în benzile de frecvenţe 800, 900, 1800, 2100 şi 2600 MHz

PDF, 1.33 MB

original

H.C.A. nr. 51 din 04.12.2014

Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în domeniul comunicaţiilor electronice în baza analizei criteriilor de risc

PDF, 310.27 KB

canceled

H.C.A. nr. 10 din 20.02.2014

Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice

PDF, 218.31 KB

original

H.C.A. nr. 54 din 24.09.2013

Hotărâre cu privire la Regulamentul privind procedura de soluţionare a litigiilor din domeniul comunicaţiilor electronice

PDF, 462.36 KB

modified

H.C.A. nr. 48 din 10.09.2013

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului

PDF, 556.94 KB

original

H.C.A. nr. 13 din 05.06.2012

Hotărâre privind aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova

PDF, 270.65 KB

original

H.C.A. nr. 07 din 27.03.2012

Hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică

PDF, 178.99 KB

modified

H.C.A. nr. 06 din 27.03.2012

Hotărâre privind stabilirea grilei de punctaj pentru evaluarea criteriilor de selectare a furnizorilor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice, care vor obţine licenţe de utilizare a numerelor naţionale scurte de forma 116xxx

PDF, 251.88 KB

original

H.C.A. nr. 34 din 01.12.2011

Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor

PDF, 242.8 KB

original

H.C.A. nr. 18 din 12.07.2011

Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind atribuirea numerelor naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european cu caracter social de forma 116(xxx)

PDF, 304.28 KB

modified

H.C.A. nr. 09 din 22.04.2011

Hotărâre cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind implementarea de către S.A. „Moldtelecom” a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune

PDF, 650.79 KB

modified

H.C.A. nr. 58 din 21.12.2010

Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de administrare şi gestionare a resurselor de numerotare

PDF, 561.9 KB

canceled

H.C.A. nr. 57 din 21.12.2010

Hotărâre cu privire la Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice

PDF, 826.25 KB

modified

H.C.A. nr. 27 din 21.09.2010

Hotărâre privind aprobarea Procedurii de administrare a resurselor tehnice

PDF, 485.19 KB

modified

H.C.A. nr. 17 din 02.06.2010

Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind plata de reglementare şi monitorizare

PDF, 358.17 KB