Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Septembrie, 2023

Hotărîri ale Consiliului de Administraţie

modified

H.C.A. nr. 07 din 01.08.2008

Hotărîre cu privire la trecerea de la semnalizarea DSS1 la semnalizarea SS7

DOC, 40.5 KB

modified

Condiţii de licenţă

pentru utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio şi pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G)

PDF, 2.53 MB

original

H.C.A. nr. 01 din 07.12.2007

Decizie obligatorie

DOC, 31.5 KB

modified

Condiţiile licenţei individuale (29.06.2006)

privind prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară, standardul CDMA 2000, în banda de frecvenţă 450 MHz, acordatăSocietăţii pe Acţiuni "MOLDTELECOM"

PDF, 797.7 KB

original

H.C.A. nr. 03 din 27.03.2006

Hotărîre privind aprobarea tarifelor la serviciile publice de radiocomunicaţii prestate de Întreprinderea de Stat "Radiocomunicaţii"

DOC, 336.5 KB

original

H.C.A. nr. 01 din 27.01.2006

Hotărîre cu privire la unele condiţii de interconectare a reţelelor de telefonie fixă şi mobilă

DOC, 31.5 KB

original

H.C.A. nr. 21 din 30.12.2005

Hotărîre cu privire la modificarea "Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel superior .md"

DOC, 75 KB

original

H.C.A. nr. 15 din 23.09.2005

Hotărîre cu privire la reglementarea reţelelor de telefonie fixă locală prin radioacces la bucla locală (WLL) cu utilizarea tehnologiei CDMA

DOC, 95.5 KB

canceled

H.C.A. nr. 09 din 14.04.2005

Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor publice pentru eliberarea licenţelor individuale în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii

DOC, 128 KB

original

H.C.A. nr. 2 din 20.01.2005

Hotărîre privind reglementarea difuzării informaţiei emise de roboţii centralelor telefonice şi a serviciului mesagerie vocală

DOC, 43.5 KB

original

H.C.A. nr.1 din 06.01.2005

Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.02/1 din 04.02.2004 cu privire la aprobarea Formularului-tip "Raportul anual al titularului de licenţă în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii"

DOC, 45.5 KB

original

H.C.A. nr. 32 din 18.11.2004

Decizie obligatorie

DOC, 29 KB

original

H.C.A. nr. 29 din 06.10.2004

Hotărîre privind aplicarea tarifelor în relaţiile de interconectare a reţelelor şi serviciilor operatorilor cu reţeaua şi serviciile S.A. "Moldtelecom"

DOC, 37 KB

original

H.C.A. nr. 24 din 16.07.2004

Hotărîre cu privire la modificarea Planului Naţional de Numerotare

DOC, 37 KB

original

H.C.A. nr. 23 din 14.07.2004

Hotărîre privind aprobarea tarifului pentru lungimea liniei telefonice de abonat aplicat Categoriei II de utilizatori a S.A. "Moldtelecom"

DOC, 37.5 KB

original

H.C.A. nr. 22 din 14.07.2004

Hotărîre privind aplicarea tarifelor pentru convorbirile telefonice locale în unele unităţi administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova

DOC, 35.5 KB

original

H.C.A. nr. 09/2 din 31.03.2004

Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrilor Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică nr.12/1 din 26.12.2002 şi nr.32 din 24.12.2003

DOC, 35.5 KB

original

H.C.A. nr. 02/2 din 04.02.2004

Hotărîre cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicaţii prestate de Operatorul cu situaţie dominantă pe piaţa acestor servicii S.A. "Moldtelecom"

DOC, 45 KB

modified

H.C.A. nr. 32 din 24.12.2003

Hotărîre cu privire la aprobarea Etapei a II-a de rebalansare a tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicaţii de bază prestate de Operatorul cu situaţie dominantă pe piaţa acestor servicii S.A. "Moldtelecom"

DOC, 72 KB

original

H.C.A. nr. 12 din 10.07.2003

Hotărîre cu privire la modificarea Anexei 1 a "Regulamentului prestări servicii de telefonie fixă Compartimentul: prestări servicii de telefonie fixă de bază urbană şi rurală"

DOC, 32 KB