Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Ianuarie, 2021

Serviciul poștal universal

În conformitate cu prevederile art. 4 alin (2) din Legea nr.36/2016, ANRCETI are atribuția de a supune controlului performanţele serviciului poştal universal şi respectarea standardelor de calitate ale serviciilor prestate, cu publicarea pe pagina sa web oficială a rapoartelor privind rezultatele controlului cel puţin o dată pe an.

Raport 2019

Ultima actualizare: 2/12/2020