Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Mai, 2024

Portabilitatea numerelor

Portabilitatea permite să Vă păstraţi numărul de telefon, atunci când schimbaţi furnizorul de servicii publice de telefonie

Ce trebuie să cunoaşteţi despre portarea numerelor de telefon:

1. Portarea numerelor de telefonie mobilă este disponibilă începând cu 1 iulie 2013, iar a numerelor de telefonie fixă – din 31 iulie 2013. Orice număr de telefon poate fi portat numai într-o reţea de acelaşi tip: numărul de telefon mobil spre o altă reţea de telefonie mobilă, numărul de telefon fix spre o altă reţea de telefonie fixă.

2. Pentru portarea numărului (numerelor şi/sau blocului de numere) este necesar să completaţi Cererea de portare, pe care o puteţi obţine de pe pagina web şi la oficiile comerciale ale furnizorului la care doriţi să Vă transferaţi (furnizor acceptor).

3. Portarea numărului se va face numai în baza cererii depuse personal de Dvs. sau de către persoana împuternicită de Dvs. la unul din oficiile comerciale ale furnizorului acceptor cu prezentarea actului de identitate, iar dacă sunteţi persoană juridică – şi a documentului care atestă împuternicirile respective.

4. Stabiliţi împreună cu reprezentantul furnizorului acceptor data şi ora la care doriţi să fie portat numărul Dvs. Portarea se face, de regulă, în 5 zile lucrătoare sau, la solicitarea Dvs., într-un termen mai mare de 5 zile, dar care nu va depăşi 30 de zile calendaristice din data depunerii Cererii de portare.

5. După înregistrarea Cererii de portare, furnizorul acceptor este responsabil de întregul proces de portare a numărului Dvs. Acest furnizor are obligaţia să Vă ofere informaţii despre mersul şi finalizarea procesului de portare a numărului Dvs.

6. Informaţii suplimentare despre procedura de portare a numerelor telefonice le puteţi obţine pe pagina web şi la oficiile comerciale ale furnizorului la care doriţi să Vă transferaţi, precum şi pe pagina web a Administratorului bazei centralizate de date: www.portare.md.

7. Despre faptul că apelaţi un număr de telefon portat într-o altă reţea veţi fi informat gratis printr-un ton distinctiv/semnal sonor:

8. Pentru revocarea (anularea) cererii de portare este necesar să completați Cererea de anulare, pe care o puteţi obţine de pe pagina web sau la oficiile comerciale ale furnizorului furnizor acceptor.

9. Propunerile şi sugestiile Dvs. privind procesul de portare a numerelor le puteţi expedia în scris la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău sau prin poşta electronică pe adresa: office@anrceti.md cu menţiunea ”Portare”. Tel. de contact: 022-251-312, 022-251-311.

Ultima actualizare: 10/08/2015