Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Aprilie, 2024

Acces şi interconectare

În cazul în care, în urma unei analize de piaţă realizate în condiţiile Legii Comunicaţiilor Electronice nr.241 din 15.11.2007, un furnizor este desemnat ca avînd putere semnificativă pe o piaţă relevantă, ANRCETI impune acestuia obligaţia de a publica pe pagina sa de Internet, Oferta de Referinţă pentru Interconectare (ORI) şi Oferta de referinţă pentru accesul la bucla locală (ORA). Oferta de referinţă este o ofertă tehnică şi comercială care conţine termene şi condiţii de interconectare şi/sau acces, prin intermediul căreia un furnizor îşi asumă obligaţia de a include în orice acord de interconectare sau de acces un set minim de obligaţii puse în sarcina sa.

Oferta de Referinţă pentru Interconectare cuprinde descrierea detaliată pentru fiecare dintre elementele reţelei sau ale infrastructurii asociate, potrivit necesităţilor pieţei, condiţiile tehnice şi comerciale, informaţii referitoare la specificaţiile tehnice, caracteristicile reţelei, condiţiile de furnizare şi utilizare, informaţiile contabile şi tarifele practicate, corespunzătoare fiecăruia dintre aceste elemente, în care respectivele servicii vor fi oferite furnizorilor alternativi.

Oferta de referinţă pentru accesul la bucla locală include cerinţe asemănătoare legate de efectuarea acestui tip de acces. Bucla locală reprezintă circuitul fizic dintre punctul terminal al reţelei, aflat la punctul de prezenţă a utilizatorului, şi repartitorul principal dintr-o reţea publică de telefonie fixă sau un element echivalent dintr-o reţea publică de comunicaţii electronice. Această ofertă trebuie să fie suficient de detaliată pentru a permite accesul la bucla locală şi interconectarea la toate punctele reţelei unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic şi pentru a se asigura că furnizorii solicitanţi nu vor trebui să plătească pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care le-au solicitat.

Cerinţele faţă de elaborarea ofertelor de referinţă pentru interconectare şi pentru accesul la bucla locală sunt stabilite de Regulamentul cu privire la interconectare.

 

Ofertele de referinţă pentru interconectare şi acces:

S.A. "Moldtelecom"
Oferta de Referinţă pentru Interconectare
http://www.moldtelecom.md/operators/interconectare
Acord de interconectare a reţelei mobile
Acord de interconectare a reţelei locale
Oferta de Referinţă pentru Acces
Acord de acces la bucla/sub-bucla locală
Î.M. "Orange Moldova" S.A.
Oferta de Referinţă pentru Interconectare
http://www.orange.md/?p=2&c=2&sc=25&l=1
Acord-tip de interconectare directă
Acord-tip de interconectare indirectă
S.A. "Moldcell"
Oferta de referinţă pentru Interconectare
http://www.moldcell.md/rom/private/node/14814
Acord de interconectare

Ultima actualizare: 25/01/2012