Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

01 Decembrie, 2021

Evoluția pieței de comunicații electronice în anul 2020

Anuarul statistic privind dezvoltarea pieței de comunicații electronnice în anul 2020, publicat astăzi pe site-ul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), arată că piața respectivă a fost marcată de aceleași tendințe, care se conturează al cincilea an consecutiv: recesiunea piețețelor de telefonie mobilă, telefonie fixă, transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale, pe fundalul creșterii rapide a piețelor de acces la Internet mobil și la Internet fix.

Vânzările pe piaţa de telefonie mobilă au scăzut cu 6,3% și au alcătuit 2,9 mld. lei, cele de pe piaţa de telefonie fixă s-au micșorat cu 14,4% şi au constituit circa 380 mil. lei, iar veniturile din vânzarea serviciilor de transmisie şi retransmisie a programelor audiovizuale s-au redus cu 5,1% şi au însumat 283,3 mil. lei. Această evoluție a determinat diminuarea cu 3,8% a volumului total de vânzări în sectorul comunicațiilor electronice (telefonie mobilă și fixă, Internet mobil și fix, transmisie și retransmisie a programelor audiovizuale, alte activități în domeniul comunicațiilor electronice), care a însumat peste 5,9 mld. lei.

Veniturile obținute pe piața serviciilor de acces la Internet fix au sporit cu 1,6% și au alcătuit circa 1,4 mld. lei, cele de pe piața de acces la Internet mobil (acces dedicat la Internet și acces la Internet prin intermediul telefonului mobil) au crescut cu 1,9% și au totalizat 1,2 mld. lei, iar cele obținute din alte activități realizate în domeniul comunicațiilor electronice s-au majorat cu 4,1% și au constituit circa 715 mil. lei.

Potrivit estimărilor ANRCETI, tendințele pieței serviciilor de comunicații electronice se vor menține și în următorii ani. Piața serviciilor de acces la Internet mobil și la Internet fix rămân a fi cele mai dinamice piețe ale acestui sector, trendul ascendent al acestora fiind stimulat de sporirea gradului de influență asupra vieții cotidiene a cetățenilor, intensificarea concurenței pe aceste piețe, dar și de ofertele mai avantajoase pentru utilizatorii acestor servicii.

ANRCETI elaborează și publică anual, până în data de 30 aprilie, anuarul statistic privind evoluția pieței de comunicații electronice în anul precedent. Pentru detalii accesați pagina web www.anrceti.md, compartimentul Comunicații electronice , sub-compartimentul Evoluția pieței .

30 aprilie 2021

Ultima actualizare: 30/04/2021