Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Februarie, 2024

ANRCETI anunță ședință publică de aprobare a unor proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță pentru vineri 24 iunie 2022, ora 9.00, ședința publică de aprobare a 2 proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administraţie:
1. Proiectul pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI (HCA) nr. 34/2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor;
2. Proiectul pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI;

Consultarea publică a proiectelor a avut loc în perioada 27.05.2022-16.06.2022.

Recomandările parvenite pe marginea proiectelor menționate se regăsesc în Sinteza nr. 1 și nr. 2.

Potrivit notei informative nr.1, prin acest proiect de hotărâre se propune operarea unui șir de modificări la Anexa HCA nr. 34/2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor, în special, în vederea continuării asigurării portabilității numerelor.

Potrivit notei informative nr.2, prin proiectul respectiv se propune operarea modificărilor la Anexa HCA nr. 8/2013 privind aprobarea Condițiilor tehnice și comerciale pentru implementarea și realizarea portabilității numerelor în Republica Moldova precum și de aprobare a Actului Adițional la Acordul – General – Tip de organizare, operare, administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova aprobat prin HCA nr. 16/2013. De asemenea prin acest proiect se propune aprobarea Actului adițional nr. 3 la Acordul de organizare, operare, administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate, care are ca obiect prelungirea acestui Acord.

Proiectele sus-menționate au drept scop oferirea, în continuare, a posibilității utilizatorilor finali de a-și schimba, la dorință, furnizorul de servicii de comunicații electronice accesibile publicului, cu păstrarea numărului de telefon.

Totodată, va fi examinată chestiunea privind retragerea din procesul de elaborare a proiectul HCA pentru aprobarea Planului de Acțiuni privind asigurarea continuității serviciilor ce țin de realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2023-2028, în conformitate cu art. 121 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional.

Detalii suplimentare pe marginea documentelor supuse aprobării pot fi obținute la telefoanele: 022251303 D. Griciuc, șef DRAS, și 022251312, A. Baidauz, specialist DRAS.

Ședința se va desfășura în regim online, prin intermediul aplicației Zoom. Detalii privind accesul la ședința publică, pot fi obținute de la I. Mereuța, cu datele de contact: e-mail: igor.mereuta@anrceti.md sau tel.: 022251355, în intervalul orelor 08.00-08.55.

21 iunie 2022

Ultima actualizare: 21/06/2022