Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

ANRCETI solicită, repetat, persoanele interesate să se expună vis-a-vis de intenția de participare la concurs pentru eliberarea, gratis, a licențelor de utilizare a frecvențelor radio pentru implementarea multiplexelor de radiodifuziune digitală

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 878/2022 cu privire la stabilirea resurselor spectrului de frecvenţe radio disponibile pentru implementarea multiplexelor de radiodifuziune digitală, ținând cont de numărul limitat al licențelor, în temeiul art. 26 din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, Consiliul de Administraţie al ANRCETI, la data de 16.06.2023, a aprobat Hotărârea nr. 53 privind limitarea numărului de licenţe pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio în banda de frecvențe [174-230 MHz] în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de radiodifuziune (T-DAB+), a multiplexelor naționale: DAB+ A și DAB+ B, precum și Hotărârea nr. 54 privind aprobarea Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio în banda de frecvențe [174-230 MHz] în scopul furnizării rețelelor publice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului în sistemul digital terestru de radiodifuziune (T-DAB+), a multiplexelor naționale/regionale: DAB+ A și DAB+ B. Aceste hotărâri sunt expuse pe pagina web oficială a ANRCETI, compartimentul „Hotărâri ale Consiliului de Administraţie” la adresa: https://www.anrceti.md/fileupload/17.

 

În vederea expunerii la concurs a resursele de spectru radio, în banda de frecvențe [174-230 MHz] disponibile pentru alocare, ANRCETI solicită, repetat, persoanele interesate să se expună vis-a-vis de intenția de participare la concurs pentru eliberarea, gratis, a licențelor de utilizare a frecvențelor radio incluse în Tabelul 1 și Tabelul 2.

Tabelul 1

Resursele de spectru pentru crearea/furnizarea multiplexului naţional DAB+ A

Nr.
crt.

Identificator BR IFIC

Zona de alocare

Bloc T-DAB+ A

Frecvenţa

1.

MDA_TRIFESTI_11A

TRIFEŞTI

11A

216,928 MHz

2.

MDA_STRASENI_11C

STRĂŞENI

11C

220,352 MHz

3.

MDA_MINDRESTI_11B

MÎNDREŞTI

11B

218,64 MHz

4.

MDA_EDINET_11C

EDINEŢ

11C

220,352 MHz

5.

MDA_CAHUL_12B

SUD

12B

225,648 MHz

6.

MDAVHF11A0402

EST

11A

216,928 MHz

Resursele de spectru pentru furnizarea multiplexului naţional T-DAB+ A, prevăzute în Tabelul 1 pot fi valorificate, în funcţie de solicitare, sub formă unui multiplex național sau a 6 multiplexe regionale separate de radiodifuziune digitală terestră.

Tabelul 2

Resursele de spectru pentru crearea/furnizarea multiplexului naţional DAB+ B

Nr. crt.

Identificator BR IFIC

Zona de alocare

Bloc T-DAB+ B

Frecvenţa

1.

MDAVHF12C0403

CENTRU

12C

227,36 MHz

2.

MDAVHF12B0404

NORD

12B

225,648 MHz

3.

MDAVHF12A0401

SUD

12A

223,936 MHz

4.

MDAVHF12D0402

EST

12D

229,072 MHz

Resursele de spectru pentru furnizarea multiplexului naţional T-DAB+ B prevăzute în Tabelul 2 pot fi valorificate, sub forma unui multiplex național de radiodifuziune digitală terestră.

Abrevieri:
BR IFIC – Circulara internaţională de informaţii a Biroului de radiocomunicaţii privind frecvenţa (BR International Frequency Information Circular);
T-DAB – radiodifuziune terestră digitală sonoră (Terrestrial Digital Audio Broadcasting)

Decizia și graficul de expunere la concurs a frecvențelor radio, disponibile conform Tabelelor 1 și 2, se vor întocmi în baza cererii de piață identificate în rezultatul consultării și dialogului cu toți cei interesați.

Persoanele interesate de obținerea licențelor de utilizare a frecvențelor sus menționate (cu indicarea blocului T-DAB+/frecvenței radio și a termenului preconizat pentru obținerea licenței) sunt invitate de a informa, în scris, ANRCETI până la data de 14.07.2023, la adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD - 2012, mun. Chişinău, Republica Moldova, sau fax: +37322222885, sau e-mail: office@anrceti.md.

16 iunie 2023 

Ultima actualizare: 16/06/2023