Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

Ședință bilaterală între ANRCETI și BEREC

Săptămâna curenta, conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației s-a întrunit în ședință online cu reprezentanții oficiului BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications).
Discuțiile au fost axate pe următoarele subiecte:
1. Perspectiva și condițiile de aderare a ANRCETI la BEREC;
2. Informarea BEREC despre acțiunile realizate de către ANRCETI în vederea reducerii tarifelor de terminație a apelurilor provenite de la numerele din UE și din Spațiul Economic European (SEE);
3. Suportul BEREC în vederea informării Autorităților de reglementare din țările UE privind acțiunile întreprinse de ANRCETI în vederea alinierii tarifelor la Regulamentul Delegat (UE) 2021/654 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2020, de completare a Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului Europei prin stabilirea unui tarif maxim unic la nivelul UE de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile și fixe pentru apelurile provenite din Republica Moldova.

Amintim că, la 6 aprilie curent, ANRCETI a adoptat Hotărârile nr. 15 – 39 (Detalii aici), prin care au fost reduse tarifele de terminație pentru apelurile provenite din statele UE și SEE. Prin această acțiune ANRCETI urmărește transpunerea cadrului de reglementare comunitar din sectorul comunicațiilor electronice și crearea unui spațiu comun de roaming cu UE.

Totodată, în cadrul ședinței, ANRCETI și-a manifestat interesul pentru aderare în calitate de membru observator la BEREC, în vederea preluării și implementării celor mai bune practici de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice, precum și stabilirea și consolidarea colaborării cu autoritățile de reglementare din statele membre ale UE.

Grupul Reglementatorilor Europeni pentru Comunicaţii Electronice (BEREC) este organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice înfiinţat prin Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului Europei. BEREC asigură aplicarea coerentă în toate Statele Membre a cadrului de reglementare privind reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, contribuind astfel la dezvoltarea pieţei interne a UE, promovând un nivel ridicat al investiţiilor, inovaţiei şi protecţiei consumatorilor prin intermediul concurenţei.

Ultima actualizare: 14/04/2023