Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Mai, 2024

ANRCETI anunţă consultarea publică a unui nou proiect de hotărâre al Consiliului său de Administraţie

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectul hotărârii Consiliului său de Administraţie cu privire la unele măsuri de asigurare a protecţiei utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice. Consultarea va dura 25 de zile calendaristice. Data limită de prezentare a recomandărilor asupra documentului este 26 aprilie 2010.

Proiectul a fost elaborat în temeiul art.9 alin.(1) lit. b) şi u), art.13 alin.(1) lit. a) din Legea comunicaţiilor electronice, pentru realizarea conformă a prevederii din sub-punctul 2 al pct.10 al Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.10 din 28.08.2008. Această prevedere stabileşte că furnizorul de servicii publice de comunicaţii electronice are obligaţia să asigure utilizatorilor serviciilor furnizate prin intermediul reţelei, pe care o operează, accesul gratuit la serviciile relaţii cu utilizatorii, accesând un număr unic de telefon, pentru înregistrarea reclamaţiilor şi deranjamentelor reţelei sau serviciilor furnizate prin intermediul reţelei operate, furnizarea informaţiilor referitoare la tarifele şi serviciile oferite de către furnizorul de servicii publice de comunicaţii electronice.

Proiectul stabileşte că furnizorii autorizaţi de servicii şi reţele publice de comunicaţii electronice sunt obligaţi să asigure accesul gratuit al utilizatorilor finali la serviciile de relaţii cu clienţii săi, prin numerele telefonice de forma ,,0800xxxxx” (Freephone).

În prezent, furnizorii de telefonie fixă utilizează, pentru accesul la serviciul clientelă, numărul scurt “117”. Pornind de la faptul că Grupul de lucru (WG NNA) pentru reglementarea resurselor de numerotare al Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT) recomandă ţărilor membre ale CEPT, la care R. Moldova este parte, rezervarea numerelor scurte de forma 11x şi realocarea lor pentru servicii armonizate la nivel european, autorii proiectului propun utilizarea, pentru accesul la serviciul clientelă, a numerelor de forma ,,0800xxxxx” atribuite din Planul Naţional de Numerotare.

Nota informativă care însoţeşte proiectul hotărârii argumentează necesitatea adoptării acesteia prin faptul că ea: (i) va apropia reglementările naţionale în domeniul comunicaţiilor electronice la standardele europene; (ii) va spori gradul de protecţie a utilizatorilor finali ai serviciilor publice de comunicaţi electronice; (iii) va cultiva deprinderea utilizatorilor de a apela gratuit serviciile de informare prin utilizarea numerelor telefonice de forma ,,0800xxxxx” (Freephone).

Persoanele interesate pot expedia recomandări asupra proiectului supus consultării publice la adresa electronică: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-312.

31 martie 2010

Ultima actualizare: 31/03/2010