Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Februarie, 2024

Numărul abonaţilor la serviciile de retransmisie a programelor televizate a sporit cu mai bine de 7%

În nouă luni ale anului curent, numărul de abonaţi la serviciile de retransmisie a programelor televizate (servicii TV multicanal) a sporit, faţă de finalul anului trecut, cu 18,3 mii (+7,2%) şi a depăşit cifra de 274,4 mii, iar rata de penetrare a acestor servicii, raportată la 100 de locuitori ai republicii, s-a majorat cu 0,52 puncte procentuale şi a constituit 7,7%, arată un raport al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) întocmit în baza datelor statistice prezentate de către operatorii de pe această piaţă.

Din numărul total de abonaţi noi, peste 9,2 mii (50,4%) au fost conectaţi la serviciile TV multicanal în baza tehnologiei IPTV, 9,1 mii (49,8%) – prin reţele de cablu şi 0,2 mii (0,9%) – prin reţele satelit (DTH). La 1 octombrie 2012 ponderea abonaţilor la serviciile TV multicanal prin reţele de cablu alcătuia 80,3%, prin tehnologia IPTV – 16,2%, prin DTH – 2,4% şi prin reţele MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service – sistem de transport al semnalului TV prin unde radio între două sau mai multe puncte) – 1,2%.

La aceeaşi dată, cei mai mulţi abonaţi la serviciile TV multicanal – 109,9 mii (40%) – avea SRL „Sun Communications”. SA „Moldtelecom” avea o bază de abonaţi de 42,5 mii (15,5%), companiile „AMT” şi „FOCUS-SAT” – 16,3 mii (5,9%) şi, respectiv, 6,4 mii (2,4%), restul operatorilor ce activează pe această piaţă – 99,4 mii (36,2%).

Datele statistice arată că, în perioada de raport, cea mai dinamică creştere a fost înregistrată de abonaţii la serviciile TV multicanal în format digital. Numărul acestora a crescut, faţă de finele anului 2011, cu 16% – de la 80,1 mii la 99 mii. Astfel, la 1 octombrie 2012 ponderea abonaţilor care beneficiază de servicii de retransmisie a programelor televizate în format digital s-a ridicat la 35,9%, iar a celor care recepţionează semnalul televizat în format analog a alcătuit 64,1%.

În aceeaşi perioadă, veniturile din vânzarea serviciilor de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale au ajuns la circa 231,5 mil. lei, dintre care circa 121,9 mil. lei reprezintă veniturile obţinute de operatorii serviciilor TV multicanal. Cele mai mari venituri au obţinut SRL „Sun Communications” şi SA „Moldtelecom”, care au realizat vânzări în sumă de 39,6 mil. lei şi, respectiv, 29,5 mil. lei. Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) înregistrat de operatorii acestor servicii a alcătuit 51 lei. SRL „Sun Communications” a înregistrat un ARPU de 40,3 lei, iar SA Moldtelecom – de 85,1 lei.

În perioada de raport, pe piaţa serviciilor de retransmisie a programelor televizate au activat 128 de operatori. Cele mai importante cote pe această piaţă, în funcţie de venituri, au fost deţinute de SRL „Sun Communications” – 32,5%, SA „Moldtelecom” – 24,2%, SRL „FOCUS-SAT” – 7% şi SRL „AMT” – 4,5%. Ceilalţi furnizori au împărţit împreună o cotă de piaţă de 31,8%.

Alte informaţii despre evoluţia pieţei serviciilor de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale în perioada ianuarie – septembrie 2012 le puteţi găsi pe pagina de Internet a Agenţiei: www.anrceti.md, secţiunea Date statistice.

30 noiembrie 2012

Ultima actualizare: 30/11/2012