Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2024

Numărul abonaţilor la serviciile de Internet mobil dedicat a crescut cu 17% în prima jumătate a anului 2013

Datele statistice despre abonaţii şi tehnologiile de acces la Internet publicate astăzi pe pagina electronică a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) arată că în prima jumătate a anului 2013 numărul abonaţilor la Internet mobil dedicat (prin modeme şi cartele pentru date) a crescut de peste trei ori mai repede decât numărul abonaţilor la Inernet fix. În această perioadă, numărul primei categorii de abonaţi a sporit cu 30,4 mii (+17%) şi a alcătuit peste 208,8 mii, iar numărul celei de-a doua categorii – cu 22,7 mii (+5,5%) şi a însumat 439,9 mii.

Din cei trei furnizori de reţele mobile, cel mai mare număr de abonaţi noi la serviciile de Internet mobil dedicat – peste 19,3 mii – şi-a înscris la activ, în primul semestru al anului, SA „Orange Moldova”. SA „Moldcell” a conectat la reţeaua sa 8,6 mii de abonaţi, iar SA “Moldtelecom”, care oferă servicii de comunicaţii mobile sub marca comercială “Unite”, – 2,5 mii. La 1 iulie curent, SA „Orange Moldova” avea 105,9 mii abonaţi la Internet mobil dedicat, SA „Moldcell” – 65,6 mii şi SA “Moldtelecom” – 37,3 mii. În aceeaşi perioadă, volumul total al traficului de Internet mobil dedicat a crescut, faţă de prima jumătate a anului 2012, cu 32,4% şi a însumat 10 mil. 109,9 mii GB. Traficul mediu lunar generat de un abonat de Internet mobil dedicat a constituit 8,6 GB. 

Conform datelor prezentate de 50 de furnizori ai serviciilor de acces la Internet fix, în perioada de raport, cei mai mulţi abonaţi noi – 16,7 mii – au fost conectaţi la reţea în baza tehnologiilor FTTx (Fiber to the premises). Conectările nete ale abonaţilor la Internet prin reţele xDSL (Digital Subscriber Line) au crescut cu 2,1% şi au însumat circa 4,2 mii, iar ale abonaţilor prin cablu TV – cu 4,1% şi au alcătuit 956. La 1 iulie 2013, ponderea abonaţilor conectaţi la Internet prin reţelele xDSL constituia 47,1%, prin reţelele FTTx – 46,8% şi prin cablu TV – 5,6%.

Cei mai mulţi abonaţi – 18,2 mii – a conectat la reţeaua sa de acces fix în bandă largă SA “Moldtelecom”. SRL „Starnet” şi SRL „Sun Communications” au atras 3,8 mii şi, respectiv, 1,1 mii de abonaţi noi. Totodată, baza de abonaţi a celorlalţi 47 de furnizori luaţi împreună a scăzut cu 0,3 mii. În aceeaşi perioadă, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet fix la 100 de locuitori ai republicii a sporit cu 0,64 puncte procentuale şi a depăşit nivelul de 12,3%.

Datele ANRCETI arată că, în perioada de raport, veniturile celor trei furnizori de reţele mobile provenite din vânzarea serviciilor de acces dedicat la Internet mobil au sporit, faţă de primul semestru al anului 2012, cu 28,3% şi au însumat peste 132,6 mil. lei. Volumul total al vânzărilor înregistrat de cei 50 de furnizori de servicii transmisiuni de date şi Internet fix au crescut cu peste 20,9% şi au depăşit cifra de 460 mil. lei, cea mai mare parte din această sumă – peste 374,7 mil. lei fiind obţinută din vânzarea serviciilor de acces la Internet în bandă largă. Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) la serviciile de Internet mobil dedicat şi de Internet fix a alcătuit 112,2 lei şi, respectiv, 145,1 lei.

Cei trei furnizori de reţele mobile deţin pe piaţa serviciilor de Internet mobil dedicat următoarele cote de piaţă: SA „Orange Moldova” – 40,9%, SA „Moldcell” – 37,3% şi SA „Moldtelecom” – 21,8%. Pe piaţa serviciilor de Internet fix cele mai mari cote de piaţă sunt deţinute de SA „Moldtelecom” (71%), SRL „Starnet” (15,4%) şi SA „Orange Moldova” (3,1%).

Alte date despre evoluţia pieţei serviciilor de acces la Internet în primul semestru al anului 2013 le puteţi găsi pe pagina electronică a ANRCETI: www.anrceti.md, secţiunea Date statistice.

30 august 2013

Ultima actualizare: 30/08/2013