Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Ianuarie, 2023

Consultarea publică a condiţiilor speciale de licenţiere privind utilizarea numerelor pentru reţelele mobile virtuale

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectul hotărârii Consiliului de Administraţie pentru aprobarea condiţiilor speciale de licenţiere privind utilizarea numerelor non-geografice pentru reţelele mobile virtuale. Data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului este 23 august 2010

Proiectul a fost elaborat de Agenţie în temeiul art.8 alin. (4) lit. d), art.9 alin. (1) lit. a), h) şi art.10 alin.(1) lit.c) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007 şi are drept scop eficientizarea utilizării spectrului de frecvenţe atribuite pentru furnizarea serviciilor publice de telefonie mobilă, promovarea concurenţei şi protecţia drepturilor utilizatorilor finali privind accesul la aceste servicii.

Documentul stabileşte că licenţele de utilizare a numerelor non-geografice pentru reţelele mobile virtuale (Mobile Virtual Network Operators - MVNO) se eliberează numai furnizorilor autorizaţi în acest sens în condiţiile Legii comunicaţiilor electronice, care dispun de un acord semnat cu un furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice mobile sau aduc dovezi privind intenţia părţilor pentru semnarea unui astfel de acord, astfel ca corespondenţa părţilor privind încheierea unui acord.

În nota informativă care însoţeşte proiectul se arată că, în virtutea faptului că deocamdată reţelele mobile virtuale nu sunt reglementate, Agenţia impune, prin condiţiile de licenţiere, doar unele obligaţii ce ţin de protecţia utilizatorilor finali şi de utilizarea eficientă şi conformă a resurselor de numerotare respective.

Potrivit noii redacţii a Planului naţional de numerotare, intrat în vigoare la 21 mai 2010, pentru serviciile oferite de furnizorii de reţele mobile virtuale Agenţia atribuie numere non-geografice din blocul “071xxxxxx”, unde x=0…9. Aceşti furnizori chiar dacă nu deţin licenţe de utilizare a frecvenţelor radio pot oferi servicii prin utilizarea unor elemente ale reţelelor publice mobile, în baza acordurilor încheiate cu operatorii acestor reţele.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice pe adresa: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-312.

29 iulie 2010

Ultima actualizare: 29/07/2010