Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

ANRCETI a stabilit tarifele pentru utilizarea unor noi tipuri de resurse de numerotare

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a stabilit tarifele pentru resursele de numerotare noi pe care le va atribui, la solicitare, începând cu 1 ianuarie 2011, furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi a micşorat tarifele în vigoare la unele tipuri de resurse de numerotare. Hotărârea corespunzătoarea a Consiliului de Administraţie al ANRCETI a fost publicată astăzi, 28 decembrie, în Monitorul Oficial şi va intra în vigoare la 01.01.2011.

Astfel, tariful de utilizare a unui număr din blocul „71x xxxxx” (unde x = 0...9) pentru serviciile de acces la reţelele mobile virtuale MVNO (Mobile Virtual Network Operators) a fost stabilit în mărime de 20 bani per an. Un număr pentru serviciile Freephone (cu apel gratuit) din blocul „800 xxxxx”, de acces universal („803 xxxxx”), pentru servicii cu cost partajat („808 xxxxx”) costă 1 leu, iar un număr pentru serviciile de informaţii despre transport auto, inclusiv taxi, transport feroviar, aerian, servicii medicale („814 xxxxx”) – 5 lei. Tariful de utilizare a unui număr pentru servicii de divertisment, jocuri şi concursuri („900 00000 - 900 89999”), pentru servicii de televotare(„900 90000 - 900 99999”) şi pentru servicii de informaţii de ordin general, de afaceri, de marketing etc. ( „905 xxxxx”) este de 3 lei, iar cel pentru servicii divertisment pentru adulţi („906 xxxxx”) – 6 lei.

Prin aceeaşi decizie Consiliul de Administraţie a micşorat tariful pentru un număr local scurt 14xx cu 20%, iar tarifele pentru codurile de acces 10xx şi 118x(x) – cu 60 şi, respectiv, 20%. La stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare telefonică Consiliul a luat în calcul cererea pentru resursele date, disponibilitatea acestora, şirul de numere atribuite, precum şi cheltuielile directe şi indirecte legate de gestionarea Planului Naţional de Numerotare (PNN).

Consiliul de Administraţie al ANRCETI a aprobat hotărârea menţionată în scopul stimulării cererii pentru utilizarea resurselor de numerotare destinate furnizării serviciilor publice, dezvoltării concurenţei pe piaţa reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, precum şi al majorării numărului de agenţi economici care vor oferi servicii informaţionale prin telefon.

Conform legislaţiei în vigoare, ANRCETI exercită managementul PNN, reglementează, gestionează şi atribuie contra plată resursele de numerotare solicitate de furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice autorizaţi în condiţiile legii. Aceştia transmit resursele de numerotare atribuite utilizatorilor finali/abonaţilor săi, prestatorilor de servicii de conţinut ori le utilizează pentru prestarea propriilor servicii de conţinut, conform destinaţiei şi în formatul prevăzut de PNN.

28 decembrie 2010

Ultima actualizare: 28/12/2010