Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Aprilie, 2024

În ianuarie - septembrie 2013, veniturile din vânzarea serviciilor de telefonie fixă au continuat să scadă

Datele statistice despre evoluţia pieţei de telefonie fixă, publicate astăzi de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) arată că, în perioada ianuarie – septembrie 2013, traficul în reţelele fixe şi veniturile provenite din vânzarea serviciilor de telefonie fixă au continuat să scadă. Astfel, traficul s-a micşorat, faţă de nouă luni ale anului 2012, cu 11,5% şi a totalizat 3,3 mld. minute, iar veniturile au scăzut cu 15,6% şi au însumat circa 988,6 mil. lei.

Diminuarea celor doi indicatori s-a produs pe fundalul unei creşteri nesemnificative a numărului de abonaţi la serviciile de telefonie fixă. În perioada de raport, numărul acestor abonaţi a sporit, faţă de finele anului 2012, cu 12 mii (+1%) şi a însumat peste 1 mil. 217,8 mii. Această creştere se datorează exclusiv furnizorilor alternativi de telefonie fixă. Ei au conectat la reţelele proprii peste 15,6 mii de clienţi noi, iar baza de abonaţi a SA „Moldtelecom” s-a redus cu peste 3,3 mii. La 1 octombrie 2013, SA ”Moldtelecom” avea peste 1 mil.119,8 mii de abonaţi, iar furnizorii alternativi – 98 mii. La această dată rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă la 100 de locuitori era de 34,2%.

Micşorarea traficului în reţelele de telefonie fixă se datorează, în temei, scăderii cu 13,9% (până la 41,1 mil. minute) a traficului către reţelele internaţionale. În acelaşi timp, şi traficul iniţiat peste hotarele ţării şi terminat în reţelele fixe din R. Moldova a scăzut cu 19,8% şi a însumat 164,6 mil. minute. În comparaţie cu perioada respectivă a anului trecut, traficul către reţelele mobile s-a redus cu 1,9% (până la 86,4 mil. minute), în schimb traficul de interconectare a crescut cu 2,7% (până la 387,2 mil. minute), iar traficul către alte reţele fixe a sporit cu 2% (până la 46,6 mil. minute). În aceste condiţii traficul mediu lunar de voce per abonat (MoU) s-a micşorat cu 13,3% şi a însumat 307 minute (cinci ore şi şapte minute).

În urma scăderii traficului de voce şi a numărului de abonaţi veniturile SA „Moldtelecom” provenite din vânzarea serviciilor de telefonie fixă s-au redus, faţă de perioada respectivă a anului 2012, cu 16,7% şi au alcătuit circa 949,6 mil. lei. În schimb, veniturile agregate ale furnizorilor alternativi de telefonie fixă au crescut cu 26,3% şi au însumat circa 39 mil. lei. În aceste condiţii venitul mediu lunar per abonat (ARPU) s-a micşorat cu 17,3% şi a constituit 90,6 lei. SA „Moldtelecom” a înregistrat un ARPU de 94 lei (în scădere cu 16,6%), iar furnizorii alternativi – un ARPU de 47,9 lei (în scădere cu 13,5%).

Drept rezultat a evoluţiei indicatorilor menţionaţi mai sus, la 1 octombrie 2013, cota de piaţă a SA „Moldtelecom”, în funcţie de venituri, a alcătuit 95,1% (în scădere cu 2,3%), iar cota furnizorilor alternativi de telefonie fixă a crescut în aceeaşi proporţie şi a însumat 4,9%.

Alte informaţii despre evoluţia pieţei de telefonie fixă în nouă luni ale anului 2013 pot fi găsite pe: www.anrceti.md, secţiunea Date statistice.

28 noiembrie 2013

Ultima actualizare: 28/11/2013