Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

Codurile şi numerele naţionale scurte din şirul de numere telefonice „1” vor fi apelate fără prefixul „0”

Începând cu 31 ianuarie 2012, utilizatorii finali din toate zonele geografice şi reţelele publice de telefonie fixă şi mobilă vor accesa codurile şi numerele naţionale scurte din şirul de numere „1”, cu excepţia codurilor „1600 - 1639”, fără utilizarea prefixului „0”. Această prevedere se conţine în hotărârea corespunzătoare a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) aprobată în şedinţa sa publică din 23 iunie 2011. Ea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Agenţia a adoptat această hotărâre în scopul îndeplinirii prevederilor Planului Naţional de Numerotare (PNN) şi recomandărilor Conferinţei Europene pentru Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT) privind utilizarea numerelor scurte din şirul „1” pentru implementarea serviciilor noi armonizate la nivel european (numărul unic pentru apeluri de urgenţă „112”, numerele pentru serviciile cu caracter social „116xxx”) şi alte servicii de interes public.

Hotărârea obligă furnizorii de reţele publice de telefonie fixă şi mobilă să demareze, cu începere din 1 septembrie 2011, lucrările tehnice de modificare a reţelelor proprii pentru asigurarea accesului la codurile şi numerele naţionale scurte susmenţionate fără utilizarea prefixului „0” în termenul stabilit de Agenţie. Accesul la codurile „1600 - 1639” (servicii de IP-telefonie) fără utilizarea prefixului „0” urmează să fie implementat până la data de 31.12.2012.

Prin aceeaşi hotărâre Consiliul ANRCETI a decis retragerea din uz şi rezervarea, pentru utilizare ulterioară, cu începere din 31.01.2012, a numerelor naţionale scurte „117” (suport clientelă), „119” (înlăturarea deranjamentelor în reţea), „18xx” (numere tehnologice pentru reţele proprii), precum şi retragerea numerelor locale scurte de forma „02A(B) 14xx” (informaţii despre transportul auto, inclusiv taxi, transportul feroviar, aerian, servicii medicale). Furnizorii - titulari ai licenţelor de utilizare a numerelor locale scurte, a codurilor şi numerelor naţionale scurte au fost obligaţi să informeze utilizatorii finali şi furnizorii cu care au încheiate acorduri de interconectare despre retragerea numerelor menţionate şi substituirea lor cu alte numere din PNN.

Potrivit PNN, pentru serviciile care actualmente sunt prestate prin numerele locale scurte de forma „02A(B) 14xx” vor fi utilizate numere naţionale scurte „14xxx” şi numere din blocul „0814 xxxxx”, ambele categorii de numere fiind destinate serviciilor de informaţii de interes general: transport auto, inclusiv taxi, transport feroviar, aerian, servicii medicale. Numerele „117” şi „119” vor fi substituite cu numere din blocul de numere „118x(x) (servicii de informaţii), iar numerele „18xx” cu numere locale din blocurile de numere destinate telefoniei fixe.

Codurile din şirul de numere “1” se utilizează pentru acces la nivel naţional la reţelele şi serviciile publice de comunicaţii electronice, iar numerele naţionale scurte - pentru furnizarea la nivel naţional a serviciilor armonizate la nivel european şi serviciilor non-comunicaţii. În prezent, la nivel naţional abonaţii reţelelor publice de telefonie fixă şi mobilă pot accesa codurile şi numerele naţionale scurte formând prefixul „0”.

28 iunie 2011

Ultima actualizare: 28/06/2011