Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Noiembrie, 2020

ANRCETI anunță desfășurarea ședinței publice de aprobare a unui proiect de hotărâre a Consiliului de Administrație

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță şedința publică de aprobare a proiectului de Hotărâre a Consiliului de Administrație privind stabilirea condițiilor de tarifare a apelurilor spre numere scurte din blocul de numere 13xx (.pdf). Şedința va avea loc la 1 iulie 2019, ora 09:00, în incinta ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare 134, et.5, sala de şedințe şi protocol).

Proiectul hotărârii a fost supus consultării publice pe site-ul www.anrceti.md în perioada 17 aprilie – 16 mai 2019. Recomandările şi propunerile parvenite asupra proiectului se regăsesc în Sinteza obiecțiilor, propunerilor și recomandărilor.

În nota informativă care însoțește proiectul se precizează că acesta a fost elaborat în temeiul prevederilor art.82 alin.(2) din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 şi are drept scop reglementarea tarifului maximal pentru apelurile la numerele din blocul 13xx, pentru a impulsiona utilizarea acestor resurse de numerotare, în interesul utilizatorilor finali.

Proiectul stabilește reguli unice pentru toți furnizorii de servicii de telefonie mobilă și fixă privind tariful maximal ce poate fi perceput de la utilizatorii finali pentru apelurile efectuate la numerele scurte din blocul de numere 13xx. Aceste numere se alocă pentru servicii non-comunicații și pot fi utilizate de către agenții economici care deservesc reţele electrice, termice, gaze, de apă, canalizare etc. Având în vedere că deseori aceste apeluri au o durată îndelungată, aprobarea hotărârii respective va permite protejarea utilizatorilor împotriva unor sume mari facturate pentru apelurile la serviciile date.

Detalii suplimentare despre proiectul menționat le puteți obține la tel. 022 251 337.

Proiectul este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

27 iunie 2019

Ultima actualizare: 27/06/2019