Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Februarie, 2024

ANRCETI a identificat pieţele relevante de terminare a apelurilor voce în reţelele de telefonie mobilă şi fixă

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) a identificat încă două tipuri de pieţe relevante: de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă şi de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă. Hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind identificarea acestor pieţe au fost publicate în Monitorul Oficial din 23 iulie curent.

Prima hotărâre identifică trei pieţe de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă, iar a doua – 17 pieţe de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă. Aceste reţele aparţin operatorilor ce activează în prezent pe pieţele de telefonie mobilă şi de telefonie fixă. Ambele hotărâri au fost supuse procedurii de consultare publică şi ulterior aprobate în şedinţa publică a Consiliului de Administraţie al Agenţiei.

Deciziile au fost luate în baza analizelor de piaţă efectuate de către specialiştii Agenţiei cu suportul experţilor din cadrul proiectului de asistenţă acordat acesteia de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Analizele au arătat lipsa concurenţei pe aceste pieţe şi existenţa unor bariere semnificative pentru intrarea unor concurenţi pe ele, precum şi faptul că prevederile Legii cu privire la protecţia concurenţei nu sunt suficiente pentru rezolvarea acestor deficienţe. Autorii analizelor de piaţă au tras concluzia că ambele pieţe sunt susceptibile reglementării preventive.

În prezent, Agenţia desfăşoară analiza detaliată a pieţelor nominalizate pentru a determina dacă unul sau mai mulţi furnizori au putere semnificativă pe ele. În cazul desemnării unor furnizori cu putere semnificativă pe aceste pieţe, Agenţia va stabili obligaţii preventive speciale pentru ei în scopul dezvoltării concurenţei pe pieţele date.

În martie curent, Agenţia a identificat primele două pieţe relevante: piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix şi piaţa accesului cu ridicata în bandă largă. Ea urmează să identifice încă şase pieţe relevante, după care va efectua analiza detaliată a acestora şi va alege remediile menite să contribuie la stimularea concurenţei pe pieţele identificate, precum şi pe pieţele aflate în legătură structurală. .

26 iulie 2010

Ultima actualizare: 26/07/2010