Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

ANRCETI iniţiază reglementarea accesului către numerele independente de locaţie

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, Analiza preliminară a impactului de reglementare (AIR) a proiectului hotărârii Consiliului de administraţie cu privire la reglementarea accesului către numerele independente de locaţie. Consultarea va dura 15 zile calendaristice. Data limită de prezentare a recomandărilor asupra documentului este 10 mai 2010.

Proiectul a fost elaborat de Agenţie în temeiul prevederilor art.9 alin.(1) lit. c) şi g) şi a art. 42 din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007. Scopul acestuia este de a asigura condiţii adecvate pentru dezvoltarea serviciilor telefonice independente de locaţie şi de interconectare cu reţelele prin care se furnizează astfel de servicii.

Conform modificărilor efectuate în Planul Naţional de Numerotare prin Ordinul Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor nr. 15 din 3.03.2010, pentru serviciile furnizate prin numerele independente de locaţie Agenţia atribuie numere din şirurile „30XXXXXX” şi „38XXXXXX”. Aceste servicii sunt furnizate în baza tehnologiilor cu comutare de pachete IP(VoIP).

Autorii AIR invocă drept motiv al reglementării accesului către numerele independente de locaţie necesitatea înlăturării barierelor structurale şi concurenţiale existente pe această piaţă, prevenirii acţiunilor ce au ca obiectiv sau pot avea ca efect distorsionarea sau restrângerea concurenţei. Conform AIR, Agenţia intenţionează să emită reguli clare privind stabilirea tarifelor cu ridicata şi cu amănuntul pentru apelurile telefonice către numerele independente de locaţie.

Agenţia consideră că implementarea proiectului se va răsfrânge pozitiv asupra utilizatorilor finali care vor beneficia de servicii de nouă generaţie la preţuri avantajoase.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra documentului supus consultării publice pe adresa: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-337.

26 aprilie 2010

Ultima actualizare: 26/04/2010