Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Mai, 2019

ANRCETI anunță şedință publică de examinare şi aprobare a două proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță desfăşurarea şedinței publice de aprobare a două proiecte de Hotărâri ale Consiliului de Administrație: 1) proiectul privind indicatorii de calitate pentru serviciile de comunicații electronice accesibile publicului (.pdf) și 2) proiectul privind aprobarea Metodologiei de măsurare și evaluare a parametrilor de calitate (.pdf) a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, furnizate prin intermediul rețelelor publice mobile celulare terestre GSM, UTMS și LTE în benzile de frecvențe 800, 900, 1800, 2100 și 2600 MHz. Şedința se va desfăşura la 28 februarie 2019, ora 14:00, în incinta ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare 134, et.5, sala de şedințe şi protocol).

Ambele documente au fost supuse consultării publice pe site-ul www.anrceti.md în perioada 24 ianuarie - 15 februarie 2019. Recomandările şi propunerile parvenite asupra proiectelor respective se regăsesc în Sinteza recomandărilor (1, 2) şi Sinteza obiecțiilor şi propunerilor (1, 2) parvenite, documente publicate pe site-ul ANRCETI.

În nota informativă care însoțește primul proiect se arată că acesta a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 66 alin. (1) și (2) din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 şi are drept scop ajustarea actelor normative ale ANRCETI privind calitatea serviciilor de comunicații electronice la noile prevederi legislative relevante și asigurarea unei înțelegeri mai bune din partea utilizatorilor finali a informației privind calitatea serviciilor, ținând cont de gradul de dezvoltare al tehnologiilor de comunicații electronice implementate și convergența acestora.

Autorii proiectului susțin că informațiile privind calitatea serviciilor de comunicații electronice pe care furnizorii le vor publica vor cuprinde două categorii de indicatori de calitate – indicatori de calitate administrativi și indicatori de calitate tehnici, care vor fi caracterizați de parametri de calitate specifici, fiecare fiind clar definit.

Astfel, reieșind din cantitatea de modificări care se impune, inclusiv cu referință la necesitatea modificării substanțiale a structurii actelor normative actuale ale ANRCETI privind calitatea serviciilor de comunicații electronice, ANRCETI a elaborat un nou proiect de act normativ, iar Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 278 din 17 noiembrie 2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicații electronice, precum și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din 3 februarie 2016 privind aprobarea modelelor formularelor tipizate pentru publicarea şi prezentarea informației privind valoarea măsurată a parametrilor de calitate la furnizarea serviciilor publice de comunicații electronice, se propun a fi abrogate.

Potrivit notei informative care însoțește al doilea proiect, acesta a fost elaborat în scopul realizării acțiunii prevăzute la pct. 1.4 din Planul de acțiuni pentru realizarea Programului de dezvoltare a rețelelor de bandă largă pe anii 2018 - 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 629 din 05 iulie 2018. Proiectul în cauză stabilește cadrul organizatoric și metodologic al procesului de măsurare și de evaluare a parametrilor de calitate a serviciilor de telefonie, mesaje scurte SMS și de transfer al datelor, furnizate prin intermediul rețelelor publice mobile celulare terestre GSM, UTMS și LTE.

Proiectul prevede utilizarea de către I.P. „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” a metodologiei propuse în vederea asigurării asistenței tehnice necesare ANRCETI pentru:
a) monitorizarea și controlul respectării obligațiilor stabilite în condițiile de licență şi în alte acte normative vizând calitatea serviciilor de comunicații electronice mobile şi acoperirea cu rețele şi servicii de comunicații electronice mobile; și
b) analiza, din perspectiva utilizatorilor finali, a calității şi performanței rețelelor şi serviciilor de comunicații electronice mobile prin efectuarea automată a testărilor în teren.

De asemenea, în proiect se propune posibilitatea utilizării metodologiei și de către furnizorii de rețele și servicii mobile pentru măsurarea şi evaluarea calității serviciilor de comunicații electronice mobile în vederea raportării ANRCETI a informațiilor respective conform prevederilor Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007.

Printre scopurile urmărite de proiect este maximizarea preciziei măsurătorilor și oferirea posibilității de a face o analiză comparativă a rezultatelor acestor măsurări între furnizori.

Detalii suplimentare despre proiectele menționate le puteți obține la tel. 022 251 330.

Primul proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Al doilea proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

26 februarie 2019

Ultima actualizare: 26/02/2019