Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

16 Iulie, 2019

ANRCETI anunță consultarea publică a două proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune, pe pagina sa de Internet www.anrceti.md, spre consultare publică două proiecte de Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI: 1) privind indicatorii de calitate pentru serviciile de comunicaţii electronice accesibile publicului (.pdf) și 2) privind aprobarea Metodologiei de măsurare și evaluare a parametrilor de calitate (.pdf) a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, furnizate prin intermediul rețelelor publice mobile celulare terestre GSM, UTMS și LTE în benzile de frecvențe 800, 900, 1800, 2100 și 2600 MHz. Consultarea se va desfăşura până la 15 februarie 2019, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectelor respective.

În nota informativă care însoțește primul proiect se arată că acesta a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 66 alin. (1) și (2) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 şi are drept scop ajustarea actelor normative ale ANRCETI privind calitatea serviciilor de comunicații electronice la noile prevederi legislative relevante și asigurarea unei înțelegeri mai bune din partea utilizatorilor finali a informației privind calitatea serviciilor, ținând cont de gradul de dezvoltare al tehnologiilor de comunicații electronice implementate și convergența acestora.

Autorii proiectului susțin că informațiile privind calitatea serviciilor de comunicații electronice pe care furnizorii le vor publica vor cuprinde două categorii de indicatori de calitate – indicatori de calitate administrativi și indicatori de calitate tehnici, care vor fi caracterizați de anumiți parametri de calitate specifici.

Astfel, reieșind din cantitatea de modificări care se impune, inclusiv cu referință la necesitatea modificării substanțiale a structurii actelor normative actuale ale ANRCETI privind calitatea serviciilor de comunicații electronice, ANRCETI a elaborat un nou proiect de act normativ, iar Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 278 din 17 noiembrie 2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicații electronice, precum și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din 3 februarie 2016 privind aprobarea modelelor formularelor tipizate pentru publicarea şi prezentarea informaţiei privind valoarea măsurată a parametrilor de calitate la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice, se propune a fi abrogate.

Potrivit notei informative care însoțește al doilea proiect, acesta a fost elaborat în scopul realizării acțiunii prevăzute la pct. 1.4 din Planul de acțiuni pentru realizarea Programului de dezvoltare a rețelelor de bandă largă pe anii 2018-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 629 din 05 iulie 2018. Proiectul în cauză stabilește cadrul organizatoric și metodologic al procesului de măsurare și de evaluare a parametrilor de calitate a serviciilor de telefonie, mesaje scurte SMS și de transfer al datelor, furnizate prin intermediul rețelelor publice mobile celulare terestre GSM, UTMS și LTE.

Proiectul prevede utilizarea de către I.P. „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” a metodologiei propuse în vederea asigurării asistenței tehnice necesare ANRCETI pentru:
a) monitorizarea și controlul respectării obligațiilor stabilite în condițiile de licență şi în alte acte normative vizând calitatea serviciilor de comunicații electronice mobile şi acoperirea cu reţele şi servicii de comunicaţii electronice mobile; și
b) analiza, din perspectiva utilizatorilor finali, a calităţii şi performanţei reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice mobile prin efectuarea automată a testărilor în teren.

De asemenea, în proiect se propune posibilitatea utilizării metodologiei și de către furnizorii de rețele și servicii mobile pentru măsurarea şi evaluarea calităţii serviciilor de comunicaţii electronice mobile în vederea raportării la ANRCETI a informaţiilor respective conform prevederilor Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/2007.

Printre scopurile urmărite de proiect este maximizarea preciziei măsurătorilor și oferirea posibilităţii de a face o analiză comparativă a rezultatelor acestor măsurări între furnizori.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi propuneri pe marginea proiectelor supuse consultării publice, în scris, la adresa poştală: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022 251 330, 022 251 322.

Primul proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Al doilea proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

24 ianuarie 2019

Ultima actualizare: 24/01/2019