Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

În agenda viitoarei şedinţe a Consiliului de Administraţie al ANRCETI au fost incluse încă două proiecte de hotărâri

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă despre decizia sa de a suplimenta agenda şedinţei sale de joi, 28 martie 2013, cu două proiecte de hotărâri: cu privire la completarea Hotărârilor sale nr. 278 din 17.11.2009 şi nr. 23 din 03.08.2010 cu anexa 7 referitoare la stabilirea parametrilor de calitate la furnizarea serviciului public de televiziune.

Potrivit notei informative, cele două proiecte au fost supuse consultării publice pe pagina de Internet a ANRCETI în intervalul 15 februarie – 11 martie 2013. Comentariile şi propunerile parvenite pe marginea acestor proiecte sunt incluse în sinteza recomandărilor care este publicată pe pagina electronică a ANRCETI.

Primul proiect stabileşte 6 indicatori de calitate pentru furnizarea serviciilor de televiziune, după cum urmează: termenul necesar pentru conectarea la reţeaua de comunicaţii electronice în scopul furnizării serviciului de televiziune prin cablu, IPTV, prin satelit, MMDS, etc.; frecvenţa reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali; termenul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali; frecvenţa reclamaţiilor referitoare la deranjamente; termenul de remediere a deranjamentelor; frecvenţa reclamaţiilor privind taxarea serviciilor. Acest proiect va completa Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 278 din 17.11.2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice. 

Al doilea proiect conţine modelul formularului tipizat pentru publicarea şi prezentarea informaţiei privind asigurarea parametrilor de calitate la furnizarea serviciilor de televiziune. După aprobare, acesta va completa Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 23 din 03.08.2010 pentru aprobarea modelelor formularelor tipizate pentru publicarea şi prezentarea informaţiei privind asigurarea parametrilor de calitate la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice.

Cele două proiecte au fost elaborate de ANRCETI în temeiul Legii comunicaţiilor electronice şi urmăresc scopul de a asigura respectarea dreptului utilizatorilor finali la serviciul public de televiziune. Conform legii menţionate, ANRCETI stabileşte, în corespundere cu standardele şi recomandările europene şi internaţionale, parametrii de calitate a serviciilor care se cer a fi măsuraţi, precum şi conţinutul, forma şi modalitatea în care informaţiile privind calitatea serviciilor furnizate vor fi publicate, pentru a se asigura că utilizatorii finali beneficiază de informaţii complete, comparabile şi uşor accesibile.

Alte detalii despre cele două proiecte le puteţi obţine la numărul de telefon 022-251-312. Persoană de contact: Ala Baidauz, şef Direcţie Reglementări Tehnice şi Standardizare a ANRCETI.

25 martie 2013

Ultima actualizare: 25/03/2013