Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

02 Aprilie, 2023

Consultarea publică a două proiecte privind asigurarea calităţii serviciilor de programe televizate destinate publicului

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet spre consultare publică proiectele de completare a două hotărâri anterioare ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI, proiecte referitoare la stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciul de programe televizate destinate publicului şi aprobarea formularului informaţiei privind asigurarea acestor parametri de calitate. Consultarea se va desfăşura până la 11 martie 2013, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectului.

Cele două proiecte au fost elaborate de ANRCETI în temeiul Legii comunicaţiilor electronice şi urmăresc scopul de a asigura respectarea dreptului utilizatorilor finali la serviciul de programe televizate destinate publicului (în continuare servicii de televiziune). Conform legii menţionate, ANRCETI stabileşte, în corespundere cu standardele şi recomandările europene şi internaţionale, parametrii de calitate a serviciilor care se cer a fi măsuraţi, precum şi conţinutul, forma şi modalitatea în care informaţiile privind calitatea serviciilor furnizate vor fi publicate, pentru a se asigura că utilizatorii finali beneficiază de informaţii complete, comparabile şi uşor accesibile.

Primul proiect stabileşte 6 indicatori de calitate pentru furnizarea serviciilor de televiziune, după cum urmează: termenul necesar pentru conectarea la reţeaua de comunicaţii electronice în scopul furnizării serviciului de televiziune (prin cablu, prin satelit, MMDS, IPTV etc.); frecvenţa reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali; termenul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali; frecvenţa reclamaţiilor referitoare la deranjamente; termenul de remediere a deranjamentelor; frecvenţa reclamaţiilor privind taxarea serviciilor. Acest proiect va completa Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.278 din 17.11.2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice.

Al doilea proiect conţine modelul formularului tipizat pentru publicarea şi prezentarea informaţiei privind asigurarea parametrilor de calitate la furnizarea serviciilor de televiziune. După aprobare, acesta va completa Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.23 din 03.08.2010 pentru aprobarea modelelor formularelor tipizate pentru publicarea şi prezentarea informaţiei privind asigurarea parametrilor de calitate la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice. Alte detalii despre proiectele nominalizate le găsiţi în Nota informativă.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi propuneri pe marginea proiectelor supuse consultării publice, în scris, la adresa poştală: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau e-mail: office@anrceti.md. Telefon de contact: 022-251-312.

15 februarie 2013

Ultima actualizare: 15/02/2013