Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Mai, 2019

ANRCETI a publicat valorile parametrilor de calitate ale serviciilor de comunicaţii electronice măsurate de furnizori în trimestrul IV al anului 2018

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a publicat astăzi pe site-ul www.anrceti.md Informaţiile privind valorile parametrilor de calitate ale serviciilor de telefonie mobilă, telefonie fixă, acces la Internet și de televiziune contra plată, măsurate de furnizorii acestor servicii în trimestrul IV al anului 2018 și Raportul ANRCETI privind rezultatele monitorizării informațiilor respective. Publicarea acestor date are scopul de a-i familiariza pe utilizatori cu nivelul de calitate a serviciilor de comunicații electronice pe care aceştia le folosesc sau intenţionează să le achiziţioneze.

Parametrii de calitate ale serviciilor nominalizate se referă, în principal, la termenele de conectare la reţea şi de începere a furnizării serviciului respectiv, viteza de transfer a datelor, termenele de remediere a deranjamentelor tehnice în reţea, frecvenţa reclamaţiilor parvenite de la utilizatori şi termenele de soluţionare a acestor reclamaţii.

Potrivit raportului, din cei 141 de furnizori care au obligația de a măsura și prezenta ANRCETI parametrii de calitate a serviciilor prestate, 131 – și-au onorat această obligație, 10 furnizori au neglijat obligația dată și 26 furnizori au publicat informațiile respective pe paginile proprii de Internet. Lista celor zece furnizori și lista furnizorilor care au măsurat și prezentat ANRCETI informaţiile respective se regăsesc în anexele raportului nominalizat. Autorii acestuia afirmă că în cazul în care cei zece furnizori nu se vor conforma cerințelor legale, ei riscă să fie sancționați conform prevederilor legislației în vigoare.

ANRCETI publică pe pagina sa web oficială informațiile despre valorile parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații electronice măsurate de furnizori cu începere din 1 ianuarie 2014.

25 februarie 2019

Ultima actualizare: 25/02/2019