Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Noiembrie, 2022

ANRCETI face unele precizări la un articol al publicaţiei online Kommepcantъ.md

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) îşi exprimă dezacordul cu afirmaţiile autorului articolului „ANRCETI a făcut-o baltă”, publicat în ediţia de marţi, 18 decembrie, a publicaţiei online Kommepcantъ.md, potrivit cărora o decizie recentă a ANRCETI „ar putea provoca un nou litigiu între R. Moldova şi Transnistria – de astă dată în sfera telecomunicaţiilor”.

Autorul articolului face referinţă la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 69 din 11.12.2012 dându-i un titlu şi un conţinut inventat – cu privire la atribuirea blocului de numere 77xxxxxx companiei „Moldcell” (hotărârea se numeşte cu privire la modificarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică şi este postată pe pagina de Internet a ANRCETI pe adresa http://www.anrceti.md/news14122012). El afirmă că hotărârea „a provocat indignarea reprezentanţilor regiunii transnistrene, întrucât jumătate din aceste resurse de numerotare (77xxxxxx) sunt utilizate de către compania locală de telecomunicaţii „Interdnestrcom" şi că ea serveşte drept cauză pentru „apariţia unei situaţii de conflict între Chişinău şi Tiraspol în problema utilizării numerelor de telefonie mobilă”.

Precizăm din start că hotărârea ANRCETI prevede nu atribuirea blocului nominalizat companiei „Moldcell”, ci deschiderea spre atribuire furnizorilor autorizaţi a numerelor telefonice din două blocuri noi - 76xxxxxx şi 77xxxxxx (unde x = 0...9) - pentru furnizarea serviciilor publice de telefonie celulară mobilă. Luarea acestei decizii a fost determinată de necesitatea asigurării furnizorilor cu un volum suficient de resurse de numerotare pentru dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de telefonie mobilă şi punerii în aplicare a noilor prevederi ale Planului Naţional de Numerotare aprobate prin Ordinul Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor (MTIC) nr.103 din 12.11.2012.

Reamintim că Planul Naţional de Numerotare (PNN) este documentul care stabileşte structura, formatul şi destinaţia resurselor de numerotare utilizate în R. Moldova pentru furnizarea prin reţelele publice a serviciilor de comunicaţii electronice. Conform legii, PNN se aprobă de către MTIC, iar ANRCETI gestionează şi atribuie resursele de numerotare din PNN. Resursele de numerotare sunt atribuite în baza licenţei, la cerere, furnizorilor autorizaţi care ulterior le utilizează pentru necesităţi proprii, le oferă abonaţilor săi sau altor persoane autorizate să presteze servicii publice.

Nu este adevărată şi altă afirmaţie din articolul nominalizat, potrivit căreia ANRCETI a atribuit din blocul de numere 77xxxxxx resurse de numerotare SA „Moldcell” şi/sau companiei „Interdnestrcom" din Tiraspol. Prin hotărârea sa ANRCETI nu a atribuit nimănui careva blocuri de numere, ci a decis deschiderea spre atribuire a resurselor de numerotare din blocurile de numere nominalizate mai sus.

Menţionăm că hotărârea ANRCETI a fost elaborată şi aprobată în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. În legătură cu epuizarea resurselor de numerotare din blocurile 78xxxxxx şi 79xxxxxx şi în baza cererii de atribuire a noi resurse din următoarele blocuri de numere 76xxxxxx şi 77xxxxxx, parvenite din partea companiei „Moldcell”, ANRCETI a solicitat MTIC să se pronunţe asupra posibilităţii deschiderii spre atribuire a blocului de numere 77xxxxxx în condiţiile în care, potrivit unor informaţii neoficiale, compania „Interdnestrcom" din Tiraspol utilizează ilegal blocurile de numere 77xxxxxx în reţeaua sa de telefonie mobilă. MTIC a considerat oportună deschiderea acestui bloc de numere, invocând argumentul că blocul 77xxxxxx crează o succesiune cu blocurile utilizate la moment de către furnizorii autorizați din R. Moldova. În condițiile date, conform procedurii stabilite, ANRCETI a solicitat MTIC operarea modificărilor în PNN în vederea deschiderii spre atribuire a numerelor din blocurile 76xxxxxx şi 77xxxxxx, modificare efectuată prin ordinul menţionat mai sus.

În acelaşi timp, s-a convenit că, până la soluţionarea problemei autorizării furnizorilor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice din regiunea transnistreană, pentru a înlătura eventualele probleme tehnice reciproce la comutarea apelurilor şi terminarea apelurilor internaţionale, ANRCETI va cere solicitanţilor de resurse de numerotare din blocul 77xxxxxx să se abţină de la asemenea solicitări sau să se asigure că numerele solicitate nu sunt utilizate de către furnizorii din partea stângă a Nistrului. Prin urmare, nu va fi admisă utilizarea aceloraşi numere în reţelele de telefonie mobilă de pe cele două maluri ale Nistrului, precum se afirmă în articolul publicaţiei electronice Kommepcantъ.md.

ANRCETI îşi exprimă regretul în legătură cu faptul că autorul articolului menţionat foloseşte date neverificate şi face afirmaţii nefondate, aducând drept argument informaţii oficiale pe care le denaturează.

Amintim că noul PNN a fost implementat în R. Moldova în 2003. Trecerea la acest plan a fost dictată de necesitatea conformării reţelelor de telecomunicaţii din R. Moldova standardelor și recomandărilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) şi Conferinţei Europene pentru Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT), a dezvoltării reţelelor şi serviciilor în condiţiile de liberalizare a pieţei. PNN este un document de importanţă naţională elaborat la recomandarea UIT, supus expertizei de specialişti ai UIT şi publicat ulterior în buletinul operaţional al acestei organizaţii internaţionale din care face parte şi R. Moldova.

21 decembrie 2012

P.S. ANRCETI a expediat textul de mai sus publicaţiei online Kommepcantъ.md cu solicitarea de a-l publica cu titlul de replică la articolul „ANRCETI a făcut-o baltă”.

Ultima actualizare: 21/12/2012