Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Noiembrie, 2022

A fost extins termenul de consultare a unui proiect al Consiliului de Administraţie al ANRCETI

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă prelungirea, până la data de 4 ianuarie 2013, a termenului de consultare publică, pe pagina sa de Internet, a proiectului noii redacţii a Regulamentului cu privire la interconectare. Data limită de prezentare a recomandărilor asupra documentului este 04.01.2013.

ANRCETI a decis să extindă termenul de consultare publică a proiectului nominalizat la solicitarea unor furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Documentul a fost expus spre consultare publică pe pagina de Internet a ANRCETI în perioada 16 noiembrie - 17 decembrie 2012.

Potrivit Notei informative care însoţeşte proiectul, autorii acestuia explică necesitatea elaborării unei noi redacţii a Regulamentului cu privire la interconectare prin faptul că regulamentul în vigoare nu răspunde evoluţiilor tehnologice şi exigenţilor actuale ale pieţei comunicaţiilor electronice, ceea ce duce la apariţia problemelor în ceea ce priveşte punerea în aplicare a prevederilor acestuia şi îngreunează negocierea acordurilor de interconectare şi acces între furnizori. Scopul principal al proiectului este de a înlătura problemele identificate şi a-l aduce în concordanţă cu cerinţele pieţei de comunicaţii electronice şi evoluţia tehnologică a acesteia.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: 022-222-885 şi în format electronic la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefon de contact: 022-251-337.

21 decembrie 2012

Ultima actualizare: 21/12/2012