Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Mai, 2024

Directorul ANRCETI a fost ales preşedinte al Grupului reglementatorilor în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările membre ale Parteneriatului Estic

Directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), Sergiu Sîtnic, a fost ales astăzi, 21 martie, în calitate de preşedinte al Grupului reglementatorilor în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările membre ale Parteneriatului Estic (PaE). În funcţie de vicepreşedinte al acestei noi organizaţii a fost ales directorul Autorităţii de Reglementare în Comunicaţii (RRT) din Lituania Feliksas Dobrovolskis. Alegerea a avut loc în cadrul primei şedinţe plenare al Grupului reglementatorilor PaE care se desfăşoară, în perioada 21 – 22 martie, la Kiev, Ukraina.

La reuniunea de la Kiev au participat conducătorii autorităţilor de reglementare din cinci ţări membre ale PaE (Armenia, Azerbaijan, Georgia, R. Moldova, Ukraina), din alte state membre ale Uniunii Europene (UE), responsabili din cadrul Comisiei Europene (CE) şi Organizaţiei Reglementatorilor Europeni pentru Comunicaţii Electronice (BEREC). Participanţii la şedinţa plenară au aprobat planul de activitate al noii organizaţii pentru anul 2013 şi au discutat rezultatele analizei comparative a gradului de dezvoltare a telecomunicaţiilor şi a evoluţiei cadrului de reglementare a acestui sector din ţările PaE, analiză efectuată de compania internaţională Prisewaterhouse Coopers. 

Amintim că ANRCETI a fost desemnată, în noiembrie 2011, de reprezentanţii autorităţilor respective din ţările Parteneriatului Estic (PaE) în calitate de coordonator al procesului de constituire a acestei organizaţii, iar RRT – în calitate de vicecoordonator. În septembrie 2012, ANRCETI a organizat la Chişinău în cooperare cu CE reuniunea a IV-a a autorităţilor de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările PaE, la care a fost constituit, prin semnarea unui memorandum de înţelelgere, Grupul reglementatorilor PaE.

Obiectivul principal al Grupului este aprofundarea relaţiilor de cooperare între autorităţile de reglementare din cadrul PaE şi UE, coordonarea principiilor de reglementare a pieţei de comunicaţii electronice pentru sporirea eficienţei şi predictibilităţii acestei activităţi. Noua organizaţie are misiunea de a asigura schimburi regulate de informaţii şi experienţă între reglementatorii din ţările PaE şi UE, armonizarea cadrului juridic naţional din ţările PaE cu standardele UE şi aplicarea celor mai bune practici europene de reglementare.

Album Foto

21 martie 2013

Ultima actualizare: 26/03/2013