Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Septembrie, 2023

La Chişinău a fost constituit Grupul reglementatorilor în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările membre ale Parteneriatului Estic

Conducătorii autorităţilor de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările membre ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, R. Moldova, Ukraina) au constituit marţi, 11 septembrie, la prima lor şedinţă plenară, desfăşurată la Chişinău, Grupul reglementatorilor din aceste state şi au semnat memorandumul respectiv de înţelegere.

Ideea creării acestei organizaţii a fost lansată şi discutată la seminarele pentru reglementatorii din ţările Parteneriatului Estic (PE) organizate cu suportul Uniunii Europene (UE) la Viena, Austria, în octombrie 2010 şi la Trakay, Lituania, în iunie 2011, iar la seminarul desfăşurat în noiembrie 2011 la Barcelona, Spania, a fost examinat proiectul documentului de constituire a Grupului reglementatorilor din PE. La Barcelona s-a decis de a supune acest document procedurii de avizare de către autorităţile abilitate din ţările membre ale PE şi de a-l semna în cadrul unei şedinţe organizate în R. Moldova, ţară care i-a fost încredinţară misiunea de a coordona activităţile de creare a Grupului reglementatorilor din PE.

În prima parte a şedinţei plenare, directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), Sergiu Sîtnic, a declarat, în luarea sa de cuvânt, că noua organizaţie va oferi reglementatorilor din ţările PE noi oportunităţi pentru a face schimb de experienţă şi a prelua principiile şi practicile europene de reglementare a sectorului de comunicaţii electronice. Managerul pentru afaceri politice a Delegaţiei UE în R. Moldova, Dirk Lorenz, şi reprezentantul Directoratului General CONNECT al Comisiei Europene (CE), Vassilis Kopanas, au fost unanimi în ideea că formarea Grupului reglementatorilor din PE va întări relaţiile de cooperare între autorităţile de reglementare din statele PE şi ţările membre ale UE, factor ce va contribui la consolidarea capacităţilor de eficientizare a activităţilor de reglementare în ţările membre ale PE., Directorul autorităţii de reglementare a comunicaţiilor din Lituania, Feliksas Dobrovolskis, şi reprezentantul autorităţii similare din Austria, Sven Gschweitl, au dat asigurări că instituţiile pe care le reprezintă şi alte autorităţi de reglementare din ţările UE vor acorda sprijinul şi ajutorul necesar Grupului reglementatorilor din PE. 

Memorandumul de înţelegere a Grupului reglementatorilor din PE a fost semnat de conducătorii autorităţilor respective din Armenia, Georgia, R. Moldova şi Ukraina. Reprezentantul autorităţii de reglementare din Azerbaijan a relatat că aceasta n-a reuşit să încheie procedura de coordonare a documentului cu autorităţile abilitate din ţara sa, precizând că decizia respectivă va fi luată după finalizarea acestei proceduri.

În a doua jumătate a zilei, participanţii la şedinţă au discutat propunerile reprezentanţilor autorităţilor de reglementare pentru proiectul planului de activitate a Grupului reglementatorilor din PE pentru anul viitor. Acest document urmează să fie examinat şi aprobat la şedinţa plenară a noii formaţiuni care se va desfăşura la finele lunii ianuarie 2013 la Kiev, Ukraina.

Grupul reglementatorilor din ţările PE îşi propune drept obiectiv aprofundarea relaţiilor de cooperare între autorităţile de reglementare din cadrul PE şi UE, coordonarea principiilor de reglementare pentru sporirea eficienţei şi predictibilităţii acestei activităţi. Accentul principal în activitatea noii organizaţii va fi pus pe asigurarea unui schimb regulat de informaţii şi experienţă între reglementatorii din ţările PE şi UE, pe monitorizarea evoluţiei pieţelor de comunicaţii electronice şi a bazei normative respective din ţările PE, pe apropierea de standardele UE şi aplicarea celor mai bune practici de reglementare în statele PE.

Pentru atingerea acestor scopuri Grupul reglementatorilor va beneficia, în perioada 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2014, de un proiect de asistenţă tehnică finanţat de CE. Valoarea acestui proiect va fi de maximum 1 mil. euro. În cadrul proiectului, vor fi organizate schimburi de experienţă, seminare dedicate problemelor actuale de reglementare, efectuate analize comparative a trendurilor de dezvoltare a pieţelor de comunicaţii electronice şi a evoluţiei cadrului de reglementare din ţările PE, care vor fi actualizate semestrial.

Prima şedinţă plenară a Grupului reglementatorilor din ţările PE a fost organizată de CE în cooperare cu ANRCETI, autoritate desemnată în calitate de coordonator al procesului de constituire a acestei organizaţii.

Album Foto

12 septembrie 2012

Ultima actualizare: 12/09/2012