Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Februarie, 2024

Serviciile TV în format digital continuă să câştige teren în preferinţele utilizatorilor moldoveni

Datele statistice privind evoluţia pieţei serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale (servicii TV multicanal) în 2012, publicate astăzi de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), arată o creştere uşoară a numărului de utilizatori ai serviciilor TV multicanal, faţă de anul 2011, creştere determinată, în temei, de sporirea numărului de abonaţi la serviciile TV în format digital. Astfel, timp de un an numărul acestor abonaţi a crescut cu 23,1 mii (+28,8%) şi a ajuns la 103,3 mii.

Conform aceloraşi date, numărul total al abonaţilor la serviciile TV multicanal a sporit, în comparaţie cu 2011, cu 28,7 mii (+11,2%) şi a depăşit cifra de 284,8 mii. Timp de un an numărul abonaţilor la serviciile TV multicanal prin IPTV a crescut cu 25,1% până la 46,8 mii, prin reţele satelit (DTH) – cu 19% până la 7,7 mii şi prin reţele de cablu – cu 7,1% până la 227,4 mii. Astfel, rata de penetrare a serviciilor TV multicanal la 100 de locuitori ai republicii s-a majorat cu 0,81 puncte procentuale (p. p.) şi a ajuns la 8%. 

În perioada de raport, numărul de abonaţi la serviciile TV multicanal în format digital furnizate prin reţele de cablu a sporit, faţă de anul 2011, cu 30,1% şi a depăşit cifra de 45,9 mii, factor ce a condus la creşterea  ponderii acestor utilizatori până la 79,8% în structura abonaţilor la serviciile de cablu TV. Per total, la finele anului trecut, ponderea utilizatorilor de servicii TV în format digital în structura abonaţilor la serviciile TV multicanal s-a ridicat la 36,2%, restul utilizatorilor (63,8%) recepţionează semnalul TV în format analog.

În acelaşi timp, veniturile provenite din furnizarea serviciilor TV multicanal s-au micşorat, faţă de 2011, cu 2,7% şi au alcătuit 166,8 mil. lei. Cea mai semnificativă scădere a veniturilor – de 16,7% – au înregistrat furnizorii serviciilor TV prin reţele de cablu, care au redus vânzările, în comparaţie cu anul 2011, până la 102,6 mil. lei. Urmare a acestei evoluţii, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al operatorilor de pe piaţa serviciilor TV multicanal s-a redus cu 12,2 p. p. şi a alcătuit 51,6 lei. Practic, toţi operatorii au înregistrat un ARPU mai mic decât cifra nominalizată. Doar SA „Moldtelecom”, care oferă servicii IPTV, a depăşit acest nivel, obţinând  un venit mediu lunar per abonat de 82,5 lei.

Conform datelor prezentate ANRCETI de către 130 de operatori ce activează pe această piaţă, în 2012 cele mai importante cote pe piaţă pe segmentul servicii TV multicanal au fost deţinute, în funcţie de cifra de afaceri, de SRL „Sun Communications” – 32,6%, SA „Moldtelecom” – 23,8%, SRL „Focus sat” – 7,3%, SRL „AMT” – 4,4%. Ceilalţi operatori au împărţit împreună o cotă de piaţă de 32%.

Alte detalii despre evoluţia pieţei de retransmisie a programelor audiovizuale în anul 2012 le puteţi găsi pe pagina electronică a ANRCETI: www.anrceti.md, secţiunea „Date statistice”.

21 martie 2013

Ultima actualizare: 21/03/2013