Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Mai, 2024

Consultarea publică a proiectului privind reglementarea accesului către numerele independente de locaţie

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectul hotărârii Consiliului de Administraţie privind reglementarea accesului către numerele independente de locaţie. Data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului este 6 august 2010

Proiectul a fost elaborat de Agenţie în temeiul art.8 alin.(5) lit. a) şi b) şi a art.21 alin.(1) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007 şi are scopul de a asigura condiţii adecvate pentru utilizarea numerelor independente de locaţie şi stimularea dezvoltării serviciilor respective pe piaţa naţională de comunicaţii electronice.

Anterior elaborării proiectului nominalizat, Agenţia a întocmit Analiza preliminară a impactului de reglementare (AIR) care a fost supusă procedurii de consultare publică prin intermediul paginii de Internet în perioada 26 aprilie – 10 mai 2010. Ulterior AIR a fost examinat şi susţinut de grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. Pe marginea documentului la Agenţie au parvenit observaţii şi propuneri de la companiile „Orange Moldova”, „Moldtelecom” şi „Moldcell”. Acestea sunt incluse în sinteza recomandărilor, pe care Agenţia o publică pe site-ul său oficial.

Autorii proiectului invocă drept motiv al reglementării accesului către numerele independente de locaţie necesitatea înlăturării barierelor structurale şi concurenţiale existente pe această piaţă, prevenirii acţiunilor ce au ca obiectiv sau pot avea ca efect distorsionarea sau restrângerea concurenţei. Conform notei informative care însoţeşte proiectul, Agenţia intenţionează să emită reguli clare privind stabilirea tarifelor cu ridicata şi cu amănuntul pentru apelurile telefonice către numerele independente de locaţie. Agenţia consideră că aplicarea acestor reguli se va răsfrânge pozitiv asupra utilizatorilor finali care vor beneficia de servicii de nouă generaţie la preţuri avantajoase.

Anul trecut, Agenţia a supus consultării publice încă un proiect de hotărâre - privind aprobarea condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea numerelor independente de locaţie. Consiliul de Administraţie intenţionează să aprobe în aceeaşi şedinţă publică ambele proiecte referitoare la accesul către numerele independente de locaţie.

Numerele date vor fi utilizate pentru furnizarea accesului la reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice în baza tehnologiilor de comutare a pachetelor IP(VoIP). Pentru furnizarea acestor servicii Agenţia va atribui solicitanţilor numere din blocurile „30xxxxxx” şi „38xxxxxx”, alocate în Planul Naţional de Numerotare

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice pe adresa: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-337.

20 iulie 2010

Ultima actualizare: 20/07/2010