Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Septembrie, 2023

Consiliul de Administraţie anunţă o şedinţă publică pentru aprobarea a trei proiecte de hotărâri

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) anunţă pentru joi, 23 iunie, desfăşurarea unei şedinţe publice la care vor fi discutate şi aprobate proiectul hotărârii privind implementarea accesului la codurile şi numerele naţionale scurte din şirul de numere „1” şi două proiecte de modificare şi completare a hotărârilor anterioare ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI referitoare la stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de telefonie mobilă şi aprobarea formularului tipizat privind asigurarea acestor parametri. Şedinţa va avea loc la ora 14.00, în incinta ANRCETI, et.5, sala de şedinţe şi protocol.

Cele trei proiecte de hotărâri au fost supuse consultărilor publice pe pagina de Internet a Agenţiei: primul proiect – în perioada 11 mai – 3 iunie, iar celelalte două – în intervalul 11 – 27 mai. În acest răstimp de la părţile interesate la Agenţie au parvenit recomandări la primele două proiecte, majoritatea dintre care au fost luate în considerare la definitivarea acestor proiecte. Recomandările sunt incluse în prima şi a doua sinteză a acestora, documente care pot fi consultate pe site-ul Agenţiei.

Proiectele sunt însoţite de note informative: prima, a doua şi a treia notă, documente în care este argumentată necesitatea elaborării şi adoptării proiectelor respective.

Primul proiect prevede implementarea, cu începere din 31 ianuarie 2012, a accesului din toate zonele geografice şi toate reţelele de telefonie fixă şi mobilă la codurile şi numerele naţionale scurte din şirul de numere „1” cu lungimea de până la 6 cifre inclusiv, fără utilizarea prefixului „0”, cu excepţia accesului la codul „1600”, care va fi implementat în perioada de până la 31.12.2012. Furnizorii de reţele publice de telefonie fixă şi mobilă au obligaţia să iniţieze, cu începere din 1 septembrie 2011, modificările necesare în reţelele proprii în scopul implementării accesului la codurile şi numerele naţionale scurte susmenţionate şi să informeze ANRCETI despre aceste modificări.

Al doilea proiect stabileşte indicatorii de calitate pentru furnizarea serviciilor publice de telefonie mobilă, consideraţiile de măsurare a parametrilor ce caracterizează aceşti indicatori, modalitatea de prezentare şi publicare de către furnizorii de servicii publice de telefonie mobilă a informaţiei privind calitatea serviciului furnizat. Acest proiect va completa Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.278 din 17.11.2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice.

Cel de-al treilea proiect conţine modelul formularului tipizat pentru publicarea şi prezentarea informaţiei privind asigurarea parametrilor de calitate la furnizarea serviciilor publice de telefonie mobilă. După aprobare, acesta va completa Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.23 din 03.08.2010 pentru aprobarea modelelor formularelor tipizate pentru publicarea şi prezentarea informaţiei privind asigurarea parametrilor de calitate la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice.

20 iunie 2011

Ultima actualizare: 20/06/2011