Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2024

ANRCETI anunță ședință publică de examinare și aprobare a două proiecte de hotărâri ale Consiliului său de Administrație

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru vineri, 23 martie 2018, ora 09.00, desfăşurarea şedinţei publice a Consiliului său de Administraţie la care vor fi examinate și supuse aprobării două proiecte de hotărâri: pentru modificarea și completarea Condițiilor tehnice (.pdf) de retransmitere a informației de localizare primară în cazul apelurilor la numărul unic de urgență 112 (în continuare – Condiții tehnice) și cu privire la aprobarea formularelor-tip (.pdf) ale cererilor pentru eliberarea permiselor tehnice pentru utilizarea stațiilor de radiocomunicații. Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Primul proiect a fost supus consultării publice în perioada 23 februarie – 7 martie 2018. Observațiile și propunerile parvenite asupra proiectului, precum și poziția ANRCETI față de ele se regăsesc în Sinteza recomandărilor care poate fi accesată aici.

În nota de argumentare a proiectului se arată că amendamentele la Condițiile tehnice au scopul de a dezvolta normele primare relevante conținutului formatului informației de localizare primară, în baza căreia Serviciul 112 identifică poziția geografică a echipamentului terminal al unui utilizator de telefonie mobilă sau adresa fizică de instalare a punctului terminal pentru rețelele de telefonie fixă, de unde au fost efectuate apelurile de urgență.

Autorii proiectului propun, în baza experienței altor țări europene, modalități alternative de transmitere de către furnizorii rețelelor de telefonie mobilă a informației de localizare primară în cazul apelurilor la numărul unic de urgență 112. Pentru furnizorii de rețele de telefonie fixă sau bazate pe tehnologia VoIP, proiectul stabilește că, în cazul imposibilității de a asigura accesul în timp real la bazele de date a propriilor abonați, aceștia au obligația să transmită, în mod gratuit, Serviciului 112 și serviciilor specializate de urgență, și să actualizeze, până la data de 25 a fiecărei luni, bazele de date ale abonaților săi. ANRCETI consideră că punerea în aplicare a prevederilor proiectului vizat va contribui la eficientizarea activității Serviciului 112 și la sporirea nivelului de protecție al cetățenilor.

Al doilea proiect a fost supus procedurii de consultare publică în perioada 15 februarie – 9 martie 2018, răstimp în care la ANRCETI nu au parvenit comentarii și recomandări. Potrivit notei informative care însoțește proiectul, acesta a fost elaborat în temeiul Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007, cu modificările și completările ulterioare (în continuare - Legea nr. 241/2007), care stabilește procedurile și termenele de eliberare, modificare, suspendare și anulare a permiselor tehnice de către ANRCETI pentru utilizarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a uneia sau mai multor staţii de radiocomunicaţii pe frecvenţele sau canalele radio alocate sau asignate și prevede folosirea formularelor-tip pentru procedurile respective, aceste formulare urmând a fi aprobate de către ANRCETI.

Proiectul conține șapte anexe în care se regăsesc trei formulare-tip ale permiselor tehnice pentru utilizarea stațiilor de radiocomunicații, în funcție de sfera de utilizare a acestora, trei formulare-tip ale cererilor pentru eliberarea permiselor tehnice respective, precum și un formular-tip al cererii pentru anularea permisului tehnic.

Proiectul prevede, de asemenea, abrogarea Instrucțiunii privind obținerea permisului tehnic pentru utilizarea stațiilor de radiocomunicații, aprobată de Consiliul de Administrație al ANRCETI prin Hotărârea sa nr. 16 din 23.09.2008, în baza căreia ANRCETI eliberează, până în prezent, permise tehnice pentru utilizarea stațiilor de radiocomunicații. Autorii proiectului propun abrogarea instrucțiunii pe motiv că prevederile acesteia se regăsesc în art. 43, 44 și 45 a Legii nr. 241/2007.

Informații suplimentare despre proiectele incluse în agenda ședinței Consiliului de Administraţie al ANRCETI le puteţi obţine la tel: 022 251-320.

Primul proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Al doilea proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

20 martie 2018

Ultima actualizare: 23/05/2018