Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

ANRCETI anunţă audieri publice asupra a două proiecte de hotărâri ale Consiliului său de Administraţie

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) invită operatorii de telefonie fixă şi mobilă, alte persoane interesate la o şedinţă de audieri publice asupra proiectelor de hotărâri ale Consiliului său de Administraţie cu privire la impunerea obligaţiilor speciale furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă (piaţa 3) şi pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă (piaţa 7). Şedinţa va avea loc vineri, 17 decembrie, la ora 10.00, în incinta ANRCETI, et. 5, sala de şedinţe şi protocol (bd. Ştefan cel Mare, 134).

Proiectele au fost expuse pe pagina de Internet a Agenţiei, pentru consultare publică, în perioada 18 noiembrie - 4 decembrie 2010. Toate comentariile şi recomandările parvenite, în această perioadă, la Agenţie pe marginea celor două proiecte sunt reflectate în sinteza recomandărilor care este plasată pe site-ul ANRCETI. În acest document este expusă şi poziţia ANRCETI faţă de fiecare recomandare ce se conţine în sinteză.

La audierile publice, reprezentanţii Agenţiei vor aduce la cunoştinţă părţilor interesate obiecţiile şi recomandările pe marginea celor două proiecte formulate de operatori în cadrul întâlnirilor avute cu aceştia, săptămâna trecută, la ANRCETI.

Proiectele a fost elaborate în temeiul Legii comunicaţiilor electronice şi se bazează pe hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi a furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă din 18.11.2010. Prin hotărârile susmenţionate Consiliul a desemnat 17 furnizori (SA „Moldtelecom”, SA „Riscom”, SRL „Sun communications”, SRL „Arax-Impex” ş. a.) cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă şi 3 furnizori (SA „Orange Moldova”, SA „Moldcell” şi SA „Moldtelecom”) - cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie mobilă.

În cele două proiecte ANRCETI a stabilit pentru aceşti furnizori, în conformitate cu prevederile Legii comunicaţiilor electronice, un set de obligaţii speciale preventive de natură să contribuie la soluţionarea problemelor concurenţiale existente pe pieţele susmenţionate. Aceste obligaţii vizează asigurarea accesului la reţea şi/sau interconectare, transparenţei serviciilor de acces şi/sau interconectare, neadmiterea discriminării altor furnizori, controlul costurilor şi orientarea preţurilor la costuri, evidenţa contabilă separată.

15 decembrie 2010

Ultima actualizare: 15/12/2010