Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

06 Iunie, 2023

Consultarea publică a proiectelor privind impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorilor cu putere semnificativă pe două pieţe relevante

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectele de hotărâri ale Consiliului de Administraţie cu privire la impunerea obligaţiilor speciale furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă (piaţa 3) şi furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă (piaţa 7). Data limită de prezentare a recomandărilor asupra documentelor este 4 decembrie 2010.

Proiectele a fost elaborate în temeiul art.9 alin.(1) lit. c), m), n) şi lit. u), art. 44, 45, 47, 48, 49 şi art. 53 din Legea comunicaţiilor electronice. Ele se bazează şi pe hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi a furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă din 18.11.2010. Prin aceste hotărâri Consiliul a desemnat 17 furnizori (SA „Moldtelecom”, SA „Riscom”, SRL „Sun communications”, SRL „Arax-Impex” ş. a.) cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă şi 3 furnizori (SA „Orange Moldova”, SA „Moldcell” şi SA „Moldtelecom”) - cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie mobilă.

La elaborarea proiectelor de hotărâri ANRCETI a ţinut cont de concluziile din analizele detaliate ale pieţelor susmenţionate, analize care au demonstrat existenţa puterii semnificative a fiecărui furnizor pe piaţa terminării apelurilor în propria reţea de telefonie. Conform Legii comunicaţiilor electronice, ANRCETI este în drept să impună acestor furnizori următoarele obligaţii: 1) de asigurare a accesului la reţea şi/sau interconectare; 2) de asigurare a transparenţei serviciilor de acces şi/sau interconectare; 3) de neadmitere a discriminării altor furnizori; 4) de control al costurilor şi de orientare a preţurilor la costuri; 5) de evidenţă contabilă separată.

Nota informativă care însoţeşte proiectele descrie în mod detaliat obligaţiile propuse pentru furnizori, circumstanţele care au determinat Agenţia să ia asemenea decizie, raţionamentele privind proporţionalitatea obligaţiilor, precum şi estimarea impactului acestor obligaţii asupra celor două pieţe relevante.

Persoanele interesate pot expedia comentariile şi propunerile sale asupra proiectelor în scris la adresa poştală: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, fax: (0 22) 222 885 şi la adresa electronică: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-337.

18 noiembrie 2010

Ultima actualizare: 19/11/2010