Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Februarie, 2019

Consultarea publică a proiectului de modificare și completare a Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet spre consultare publică proiectul (.pdf) de modificare și completare a Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice. Consultarea va dura până la data de 5 octombrie 2018, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectului vizat.

Modificarea și completarea proiectului a fost condiționată de modificările operate prin Legea nr. 185/2017 la Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, dar și de unele aspecte privind drepturile utilizatorilor finali la încheierea unui contract cu unul sau mai mulți furnizori de comunicații electronice, cerințele esențiale ale contractului, precum și obligațiile furnizorilor de publicare a informațiilor transparente, comparabile, adecvate și actualizate cu privire la prețurile și tarifele aplicabile la toate redevențele legate de rezilierea unui contract și informațiilor cu privire la condițiile standard pentru obținerea accesului și utilizarea serviciilor furnizate utilizatorilor finali.

Alte detalii despre proiectul nominalizat le găsiți în nota informativă care însoțește proiectul respectiv.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: 022-222-885 şi în format electronic la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Informații suplimentare despre proiectul respectiv le puteți obține la telefonul: 022-251-330.

Proiectul este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

14 septembrie 2018

Informaţie prezentată de: ANRCETI
Ultima actualizare: 14/09/2018