Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

Şedinţă de aprobare a proiectelor privind impunerea obligaţiilor speciale SA „Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe încă două pieţe relevante

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) anunţă pentru marţi, 20 decembrie, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice la care vor fi examinate şi aprobate proiectele de hotărâre cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive SA “Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe încă două pieţe cu ridicata: piaţa furnizării unor segmente terminale (piaţa nr.6) şi piaţa furnizării unor segmente trunchi (piaţa nr.8) de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată. Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI (et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Obligaţiile ce se conţin în proiectele menţionate au fost stabilite în conformitate cu prevederile Legii comunicaţiilor electronice, drept urmare a identificării pieţelor nr. 6 şi nr.8 drept susceptibile reglementării preventive şi desemnării SA ”Moldtelecom” cu putere semnificativă pe aceste pieţe prin hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 22 şi, respectiv, nr. 23 din 15.09.2011. Analizele detaliate ale acestor pieţe au arătat că SA „Moldtelecom” deţine, în funcţie de numărul de circuite de linii închiriate segmente terminale şi, respectiv, segmente trunchi furnizate, pe piaţa nr.6 o cotă de 99,6%, iar pe piaţa nr.8 – de circa 100%.

Ambele proiecte stabilesc pentru SA “Moldtelecom” următoarele obligaţii speciale preventive: 1) oferirea serviciilor de linii închiriate segmente terminale, în cazul pieţei nr.6, şi, respectiv, linii închiriate segmente trunchi, în cazul pieţei nr.8, tuturor furnizorilor solicitanţi în termenii şi condiţiile specificate în hotărârile respective; 2) asigurarea transparenţei, inclusiv publicarea ofertei de referinţă pentru liniile închiriate; 3) neadmiterea discriminării furnizorilor care solicită furnizarea serviciilor de segmente terminale şi, respectiv, de segmente trunchi de linii închiriate, colocare şi alte servicii conexe; 4) orientarea preţurilor pentru furnizarea serviciilor de segmente terminale şi, respectiv, de segmente trunchi de linii închiriate, precum şi a serviciilor conexe la costul incremental mediu pe termen lung (LRAIC); 5) ţinerea evidenţei contabile separate.

Expunerile de motive nr.1 şi nr.2 care însoţesc proiectele de hotărâre descriu cadrul legal privind impunerea obligaţiilor speciale preventive, necesitatea impunerii acestora pentru SA „Moldtelecom”, raţionamentele ANRCETI privind proporţionalitatea obligaţiilor în raport cu problemele concurenţiale existente pe pieţele nr.6 şi nr.8, precum şi previziunile despre impactul obligaţiilor date asupra celor două pieţe relevante.

Cele două proiecte au fost supuse consultării publice pe pagina de Internet a Agenţiei în perioada 14 noiembrie – 1 decembrie curent. Pe marginea proiectelor la ANRCETI au parvenit propuneri din partea SA „Moldtelecom” şi SRL „Arax-Impex”. Ele se regăsesc în sintezele recomandărilor inserate în capitolele finale ale expunerilor de motive nr.1 şi nr.2. În aceste documente, care sunt publicate pe site-ul oficial al Agenţiei, este expusă şi poziţia ANRCETI faţă de fiecare recomandare parvenită la adresa sa.

13 decembrie 2011

Ultima actualizare: 13/12/2011