Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

Consultarea proiectelor privind impunerea obligaţiilor speciale SA „Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe încă două pieţe relevante

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectele de hotărâre ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive SA “Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe încă două pieţe cu ridicata: piaţa furnizării unor segmente terminale (piaţa nr.6) şi piaţa furnizării unor segmente trunchi (piaţa nr.8) de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată. Consultarea se va desfăşura până la 1 decembrie 2011, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentelor.

Proiectele au fost elaborate în temeiul Legii comunicaţiilor electronice, luându-se în considerare hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.22 şi 23 din 15.09.2011 cu privire la identificarea pieţei furnizării cu ridicata a unor segmente terminale şi, respectiv, a pieţei furnizării unor segmente trunchi de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată şi desemnarea SA „Moldtelecom” cu putere semnificativă pe pieţele date. Analizele detaliate a acestor pieţe au arătat că SA „Moldtelecom” deţine, în funcţie de numărul de circuite de linii închiriate segmente terminale şi, respectiv, segmente trunchi furnizate, pe piaţa nr.6 o cotă de 99,6%, iar pe piaţa nr.8 – de circa 100%.

Ambele proiecte stabilesc pentru SA “Moldtelecom” următoarele obligaţii speciale preventive: 1) oferirea serviciilor de linii închiriate segmente terminale, în cazul pieţei nr.6, şi, respectiv, linii închiriate segmente trunchi, în cazul pieţei nr.8, tuturor furnizorilor solicitanţi în termenii şi condiţiile specificate în hotărârile respective; 2) asigurarea transparenţei, inclusiv publicarea ofertei de referinţă pentru liniile închiriate; 3) neadmiterea discriminării furnizorilor care solicită furnizarea serviciilor de segmente terminale şi, respectiv, de segmente trunchi de linii închiriate, colocare şi alte servicii conexe; 4) orientarea preţurilor pentru furnizarea serviciilor de segmente terminale şi, respectiv, de segmente trunchi de linii închiriate, precum şi a serviciilor conexe la costul incremental mediu pe termen lung (LRAIC); 5) ţinerea evidenţei contabile separate.

În expunerile de motive nr.1 şi nr.2 care însoţesc proiectele sunt descrise cadrul legal privind impunerea obligaţiilor speciale preventive pentru SA „Moldtelecom”, necesitatea impunerii acestor obligaţii, raţionamentele privind proporţionalitatea obligaţiilor în raport cu problemele concurenţiale existente pe cele două pieţe relevante.

Persoanele interesate pot expedia comentariile şi propunerile sale asupra proiectelor în scris la adresa poştală: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, fax: (0 22) 222-885 şi la adresa electronică: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-337.

14 noiembrie 2011

Ultima actualizare: 15/11/2011