Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Mai, 2022

Creşteri uşoare pe piaţa serviciului de televiziune furnizat contra plată

Datele statistice privind evoluţia pieţei serviciului TV furnizat contra plată (prin reţele de cablu, reţele satelit, IP TV şi MMDS) în anul 2013, publicate astăzi de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), atestă o creştere uşoară a numărului de abonaţi la acest serviciu şi a veniturilor obţinute din vânzarea serviciului respectiv. Astfel, timp de un an numărul de abonaţi la serviciul respectiv a sporit cu 4,9 mii (+1,8%) şi a ajuns la 289,9 mii, iar vânzările pe acest segment de piaţă au crescut cu 2 mil. lei (+1,2%) şi au totalizat peste 168,8 mil. lei.

Creşterea bazei de abonaţi la serviciul TV contra plată se datorează, în temei, sporirii numărului de abonaţi la reţelele IP TV. Numărul acestora a crescut timp de un an cu 8,6 mii (+18,4%) şi a însumat 55,5 mii. În acelaşi timp, numărul abonaţilor la reţelele de cablu a scăzut cu 3,4 mii (- 1,5%) şi a constituit 223,9 mii, iar celor la reţelele satelit (DTH) – cu 0,3 mii (-4 %) şi a alcătuit 7,4 mii. Numărul abonaţilor la reţelele MMDS a rămas practic la nivelul anului 2012 – 2,9 mii. În urma acestei evoluţii, rata de penetrare a serviciului TV contra plată, raportat la 100 de locuitori ai republicii, s-a majorat cu 0,14 puncte procentuale (p. p.) şi a alcătuit 8,1%.

Conform situaţiei din 31.12.2013, din totalul de 289,9 mii de abonaţi la serviciul TV contra plată 77,3% erau abonaţi la reţele TV prin cablu, 19,1% - la reţele IP TV, 2,6% - la reţele prin satelit şi 1% - la reţele MMDS.

În perioada de raport, pe piaţa serviciului TV contra plată au activat 95 de furnizori. Creşterea uşoară a veniturilor pe piaţa respectivă a fost determinată, în temei, de sporirea volumului de vânzări a furnizorilor care operează reţele IP TV. Cifra de afaceri a acestor furnizori a crescut cu 5,7 mil. lei (+14%) şi a totalizat 47,1 mil. lei. În acelaşi timp, veniturile furnizorilor serviciului TV furnizat în baza altor tehnologii au scăzut, faţă de anul 2012, cu 3,7 mil. lei (- 2,9 %) şi au alcătuit 121,7 mil. lei.

Urmare a acestei evoluţii, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) al furnizorilor de pe piaţa serviciului TV contra plată s-a redus cu 3,3% şi a alcătuit 49,9 lei. Practic, toţi furnizorii de pe acest segment de piaţă au înregistrat un ARPU mai mic decât cifra nominalizată. Doar SA „Moldtelecom”, care oferă servicii IP TV, a depăşit acest nivel, obţinând un venit mediu lunar per abonat de 71,2 lei.

În anul 2013, cotele de piaţă deţinute de cei mai mari furnizori de pe piaţa serviciului TV contra plată nu au suferit schimbări semnificative. Cele mai importante cote pe piaţa, în funcţie de cifra de afaceri, au fost deţinute de SRL „Sun Communications” – 30%, SA „Moldtelecom” – 24,1%, SRL „Focus sat” – 5,5%, SRL „AMT” – 4,5%. Ceilalţi furnizori deţin împreună o cotă de piaţă de 35,9%.

Alte detalii despre evoluţia pieţei serviciului TV furnizat contra plată în anul 2013 le puteţi găsi pe pagina electronică a ANRCETI: www.anrceti.md, secţiunea „Date statistice”.

13 martie 2014

Ultima actualizare: 13/03/2014