Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

Consultarea publică a proiectului de modificare a Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 59 din 21.12.2010

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet spre consultare publică proiectul de modificare şi completare a anexei la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 59 din 21.12.2010 cu privire la stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare telefonică. Consultarea se va desfăşura până la 26 septembrie curent, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentului respectiv.

Proiectul a fost elaborat în temeiul art.63 alin (2) din Legea comunicaţiilor electronice, care prevede că resursele de numerotare pentru reţelele şi serviciile publice de comunicaţii electronice sunt atribuite contra plată conform tarifelor stabilite şi aprobate de ANRCETI.

Potrivit notei informative, amendarea anexei la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 59 din 21.12.2010 estre cauzată de modificările şi completările la Planul Naţional de Numerotare (PNN), operate prin ordinul Ministrului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 57 din 02.07.2014, în vigoare din 25 iulie 2014. Aceste modificări şi completări se referă la atribuirea numerelor naţionale scurte 116006 şi 116117 pentru furnizarea serviciilor de asistenţă telefonică pentru victimele infracţiunilor şi, respectiv, pentru serviciul medical telefonic care nu intră în categoria cazurilor de urgenţă, precum şi la atribuirea resurselor de numerotare din şirul de numere naţionale scurte „13xx”, care sunt destinate furnizării serviciilor non-comunicaţii. În conformitate cu prevederile PNN, aceste numere sunt utilizate de către agenții economici, care deservesc rețele electrice, termice, de gaze, de apă şi de canalizare etc.

Proiectul prevede că numerele naţionale scurte 116006 şi 116117 vor fi atribuite de către ANRCETI gratuit. Totodată, ANRCETI propune de a stabili, pentru atribuirea unui număr naţional scurt din şirul „13xx”, tariful de 15 000 lei. În nota informativă, care însoţeşte proiectul, se arată că la stabilirea tarifului respectiv ANRCETI a luat în considerare formatul limitat de patru cifre a şirului de numere „13xx” şi valoarea economică importantă a acestor resurse de numerotare.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi propuneri pe marginea proiectului supus consultării publice, în scris, la adresa poştală: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022-251-312, 022-251-337.

12 septembrie 2014

Ultima actualizare: 12/09/2014